Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Uitstoot verminderen

Klimaatverandering kan overweldigend zijn. De wetenschap is complex, en wat de toekomstige gevolgen betreft, zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Wat we wel weten is welke stoffen bijdragen aan de opwarming van de aarde en hoe we CO2-uitstoot kunnen verminderen. Lees hier alles wat je moet weten.

CO2-reductie: hoe pakken we het aan?

De klimaatcrisis vraagt om verandering. Een belangrijk doel is het verminderen van de CO2-uitstoot. In het klimaatakkoord is vastgesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55-60% is afgenomen ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Daar krijgt iedereen mee te maken, zowel de burgers als het bedrijfsleven. In het klimaatakkoord staat onder andere beschreven welke maatregelen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden gaan nemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Deze ambitieuze doelstellingen moeten samen behaald worden en dat gaat stap voor stap. Maar hoe verminder je CO2-uitstoot? En wat is het verschil tussen fijnstof, stikstof en CO₂? Op deze pagina lees je meer over deze stoffen en de stappen om CO2-uitstoot te verminderen.

Het verschil tussen stikstof en CO2 en fijnstof

Fijnstof, stikstof vs CO2, wat is het verschil? En wat doet Nederland eraan om ons milieu zo schoon mogelijk te maken voor nu en in de toekomst? We beginnen bij het begin. Er zijn drie hoofdtypen luchtverontreinigende stoffen: fijnstof, stikstofoxiden en koolstofdioxide. Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes roet, stof en andere vaste deeltjes die in de lucht zweven. Stikstofoxiden zijn gassen die vrijkomen bij de verbranding van brandstof en kooldioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, CO2 is de afkorting die gebruikt wordt als we praten over koolstofdioxide.

Wat betekenen deze stoffen voor mens en milieu?

Fijnstof, stikstof of CO2, alle drie de stoffen hebben een andere invloed op mens en milieu. Veel mensen vragen zich af ” wat is het verschil stikstof en fijnstof” of ”wat is erger fijnstof of stikstof”. Hieronder geven wij de omschrijvingen van deze schadelijke stoffen.

  • Kooldioxide is een broeikasgas dat warmte vasthoudt in de atmosfeer en bijdraagt aan het broeikaseffect. Broeikasgassen zoals koolstofdioxide voorkomen dat warmte uit de atmosfeer ontsnapt, waardoor de temperatuur op aarde stijgt.
  • Fijnstof is kleine stukjes vervuiling die afkomstig kunnen zijn van elektriciteitscentrales, auto’s en andere bronnen. Deze deeltjes kunnen bij inademing, ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Fijnstof absorbeert ook zonlicht en reflecteert het terug in de atmosfeer, wat ook weer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
  • Stikstof is een gas dat zowel uit natuurlijke als uit kunstmatige bronnen komt. Stikstofoxiden worden uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en deze emissies zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarnaast kunnen deze stikstofoxiden ook ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Is stikstof CO2?

Stikstof is niet hetzelfde als CO2. CO2 en stikstof verschillen van elkaar maar zijn beide schadelijke stoffen voor het milieu. CO2 uitstoot en Stikstof zijn daarom ook de twee meest belangrijke thema’s als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit en het klimaat.

Alles over CO2-emissies

Om onze klimaatdoelen te behalen, moeten we onze emissies verlagen. Bedrijven en consumenten dienen hieraan bij te dragen. Maar wat houden die emissies nu eigenlijk in en welke invloed hebben ze?

Alles over fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Wij leggen je uit wat dit precies betekent, hoe fijnstof gemeten wordt en hoe het zit met fijnstoftoeslag.

Hoe zit het met je CO2-voetafdruk?

Een koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt bij de productie, het gebruik en het einde van de levensduur van een product of dienst. Het omvat kooldioxide – het gas dat het meest wordt uitgestoten door mensen – en andere gassen, waaronder methaan, stikstofoxide en gefloreerde gassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer en zo de opwarming van de aarde veroorzaken. Gewoonlijk is het grootste deel van de koolstofvoetafdruk van een individu afkomstig van vervoer, huisvesting en voedsel.

Hoe verminderen we de CO2-uitstoot in Nederland?

De grote vraag is natuurlijk ”hoe co-2 uitstoot verminderen”? Sinds de jaren negentig werkt Nederland flink aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Het land heeft enkele beleidsmaatregelen en programma’s geïmplementeerd om zijn doelen te helpen bereiken, waaronder investeringen in hernieuwbare energie, verbetering van de energie-efficiëntie en het uitfaseren van kolencentrales. Dankzij deze inspanningen heeft Nederland haar uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen, ook al is de economie gegroeid.

Ook in de toekomst wil ons land zich focussen op het terugdringen van de broeikasgassen. Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld en zet zich in om de vooruitgang naar een schonere en duurzamere toekomst voort te zetten. De Nederlandse regering heeft een klimaatakkoord gesloten dat onder meer is ondertekend door alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Dit akkoord heeft als doel de CO2-uitstoot in 2030 met 55-60% te verminderen vergeleken met 1990.

Hoe verminder je CO-2: Maatregelen

In april 2023 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de doelen voor 2030 te behalen. De maatregelen moeten zorgen voor circa 22 megaton minder CO2-uitstoot. Van alle sectoren wordt een bijdrage gevraagd. Wij sommen de belangrijkste stappen om uitstoot te verminderen op, die het kabinet heeft vastgesteld.

uitstoot verminderen
  • Duurzame elektriciteit: een belangrijk doel om de CO2-reductie te realiseren is dat de elektriciteitssector in 2035 CO2-vrij is.
  • Duurzame en circulaire industrie: In 2040 moet de energie-intensieve industrie netto klimaatneutraal zijn, het Europese emissiehandelssysteem wordt hiervoor ingezet.
  • Duurzame gebouwen en kantoren: in 2050 zijn alle gebouwen in Nederland uitstoot- en aardgasvrij. Om dit te realiseren wordt het uitgewerkt in een norm.
  • Duurzaam vervoer en transport: het kabinet wil dat we in 2050 in Nederland schoon rijden, zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. 
  • Duurzame landbouw: in 2030 moet het doel 5 megaton CO2-reductie worden behaald en in 2050 is er alleen nog sprake van duurzame landbouw en landgebruik.
  • Fiscale aanpassingen: het kabinet past ook de energiebelasting aan. Zo loont verduurzaming en vervuilers gaan meer betalen.

Samen staan we sterk

Door maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen, kunnen we de planeet helpen beschermen voor toekomstige generaties. CO2-reductie in Nederland is een gezamenlijke inspanning van het hele land. Hierdoor zijn er veel initiatieven gericht op CO2-uitstoot verminderen. Sommige van deze acties worden door de overheid geleid en anderen worden geleid door bedrijven, steden of burgers.

Niet alleen een samenwerking in Nederland kan het proces versnellen, maar ook het samenwerken met andere landen kan hieraan bijdragen. In 2016 heeft de Europese Unie het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In Europa zijn er vervolgens afspraken gemaakt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de Europese Unie in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. In 2050 is het doel om volledig klimaatneutraal te zijn.

Alles over stikstof

Ontdek wat stikstofoxiden (NOx) zijn, waarom zij een ernstig milieuprobleem vormen en wat de Nederlandse overheid doet om het te verminderen.

Emissiehandel: wat is dat?

Nederland wil de CO2-uitstoot verlagen door onder andere een emissiehandelssysteem in te voeren. Wij vertellen je wat het is en wat het voor jou betekent.

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wat is de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit precies en wat voor gevolgen heeft het voor jou? Je leest het hier.

CO2-registratie

Ben jij een werkgever met meer dan 100 werknemers of een werknemer bij een groot bedrijf? Dan is CO2-registratieplicht op dit moment een waarschijnlijk een veelbesproken onderwerp.

CO2-uitstoot berekenen

Ook in Nederland zijn we bezig om onze CO2-uitstoot per persoon te verminderen, bijvoorbeeld door bedrijven hun CO2-uitstoot te laten berekenen. Alles over het berekenen van de CO2-footprint van personen en bedrijven.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen over uitstoot verminderen of wil je met ons in gesprek?

Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Artikelen over mobiliteit

Meer dan de helft van de Nederlanders fietst elektrisch 

Meer dan de helft van de Nederlanders fietst elektrisch 

Upway, een toonaangevend online platform voor refurbished elektrische fietsen, heeft onlangs de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van
De beste elektrische stadsfietsen met ruime actieradius

De beste elektrische stadsfietsen met ruime actieradius

Ben je op zoek naar een stadsfiets waar je mee naar werk kan, de kinderen mee naar school kunt brengen,
Het Rijk en gemeenten eens over meer deelmobiliteit in de toekomst

Het Rijk en gemeenten eens over meer deelmobiliteit in de toekomst

Hoewel de overheid al flink rekent op deelmobiliteit, staat de sector nog in de beginfase. Nu slaan gemeenten, samenwerkingsregio’s
Nederlandse touroperator als kenniscentrum voor elektrisch vliegen 

Nederlandse touroperator als kenniscentrum voor elektrisch vliegen 

Er wordt al langer gepraat over de nodige overstap naar elektrisch vliegen. Echter, komt er heel wat kijken bij een

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.