Uitstoot verminderen

Klimaatverandering kan overweldigend zijn. De wetenschap is complex, en wat de toekomstige gevolgen betreft, zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Wat we wel weten is welke stoffen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Weet jij precies waar we het over hebben? Lees hier alles wat je moet weten.

Het verschil tussen CO2, fijnstof en stikstof

Wat betekenen fijnstof, CO2 en stikstof? En wat doet Nederland eraan om ons milieu zo schoon mogelijk te maken voor nu en in de toekomst? We beginnen bij het begin. Er zijn drie hoofdtypen luchtverontreinigende stoffen: fijnstof, stikstofoxiden en koolstofdioxide. Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes roet, stof en andere vaste deeltjes die in de lucht zweven. Stikstofoxiden zijn gassen die vrijkomen bij de verbranding van brandstof en kooldioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Wat betekenen deze stoffen voor mens en milieu?

  • Kooldioxide is een broeikasgas dat warmte vasthoudt in de atmosfeer en bijdraagt aan het broeikaseffect. Broeikasgassen zoals koolstofdioxide voorkomen dat warmte uit de atmosfeer ontsnapt, waardoor de temperatuur op aarde stijgt.
  • Fijnstof is kleine stukjes vervuiling die afkomstig kunnen zijn van elektriciteitscentrales, auto’s en andere bronnen. Deze deeltjes kunnen bij inademing, ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Fijnstof absorbeert ook zonlicht en reflecteert het terug in de atmosfeer, wat ook weer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
  • Stikstof is een gas dat zowel uit natuurlijke als uit kunstmatige bronnen komt. Stikstofoxiden worden uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en deze emissies zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarnaast kunnen deze Stikstofoxiden ook ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Alles over CO2-emissies

Om onze klimaatdoelen te behalen, moeten we onze emissies verlagen. Bedrijven en consumenten dienen hieraan bij te dragen. Maar wat houden die emissies nu eigenlijk in en welke invloed hebben ze?

Alles over fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Wij leggen je uit wat dit precies betekent, hoe fijnstof gemeten wordt en hoe het zit met fijnstoftoeslag.

Hoe zit het met je CO2-voetafdruk?

Een koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt bij de productie, het gebruik en het einde van de levensduur van een product of dienst. Het omvat kooldioxide – het gas dat het meest wordt uitgestoten door mensen – en andere gassen, waaronder methaan, stikstofoxide en gefloreerde gassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer en zo de opwarming van de aarde veroorzaken. Gewoonlijk is het grootste deel van de koolstofvoetafdruk van een individu afkomstig van vervoer, huisvesting en voedsel.

Hoe verminderen we de CO2-uitstoot in Nederland?

Sinds de jaren negentig werkt Nederland flink aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Het land heeft enkele beleidsmaatregelen en programma’s geïmplementeerd om zijn doelen te helpen bereiken, waaronder investeringen in hernieuwbare energie, verbetering van de energie-efficiëntie en het uitfaseren van kolencentrales. Dankzij deze inspanningen heeft Nederland zijn uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen, ook al is de economie gegroeid.

uitstoot verminderen

Ook in de toekomst wil ons land zich focussen op het terugdringen van de broeikasgassen. Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld en zet zich in om de vooruitgang naar een schonere en duurzamere toekomst voort te zetten. De Nederlandse regering heeft een klimaatakkoord gesloten dat onder meer is ondertekend door alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Dit akkoord heeft als doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990.

Een belangrijk onderdeel van de strategie van de Nederlandse overheid om de uitstoot te verminderen, is het vergroten van het gebruik van duurzame energie. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2020 14% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Dit omvat het verhogen van de productie van windenergie, maar ook van zonne- en biomassa-energie.

Samen staan we sterk

Door maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen, kunnen we de planeet helpen beschermen voor toekomstige generaties. Het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland is een gezamenlijke inspanning van het hele land. Hierdoor zijn er veel initiatieven gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Sommige van deze acties worden door de overheid geleid en andere worden geleid door bedrijven, steden of burgers. De VN heeft onderzoek gedaan naar of we op de goede weg zijn. Willen we onze doelen behalen dan dienen we nog harder ons best te doen. Nederland heeft zich ten doel gesteld de uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met het niveau van 1990. Het rapport stelt echter dat dit niet mogelijk zal zijn als Nederland op de huidige weg voortgaat.

Alles over stikstof

Ontdek wat stikstofoxiden (NOx) zijn, waarom zij een ernstig milieuprobleem vormen en wat de Nederlandse overheid doet om het te verminderen.

Emissiehandel: wat is dat?

Nederland wil de CO2-uitstoot verlagen door onder andere een emissiehandelssysteem in te voeren. Wij vertellen je wat het is en wat het voor jou betekent.

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wat is de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit precies en wat voor gevolgen heeft het voor jou? Je leest het hier.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen over uitstoot verminderen of wil je met ons in gesprek?

Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Artikelen over mobiliteit in Nederland

Deelcultuur maakt zijn opmars op het platteland

Deelcultuur maakt zijn opmars op het platteland

In Twente zie je ze steeds vaker verschijnen; de deel-scooter. Go Sharing en Felyx hebben zich al in Enschede, Hengelo
84 nieuwe OV-bussen voor Amsterdam

84 nieuwe OV-bussen voor Amsterdam

VDL gaat het Amsterdamse OV-bedrijf GVB blij maken met de levering van 84 nieuwe, volledig elektrische bussen. Vanaf 2023 zullen zij de

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.