Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Nederland doet er alles aan om onze emissies te verlagen. Het klimaatakkoord staat vol met afspraken om dit te realiseren. Eén van deze afspraken is het verlagen van CO2 uitgestoten door werknemers die zich elke dag verplaatsen voor werkgerelateerde afspraken en woon-werkverkeer. Ook wel de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit genoemd.

Een regeling die bedrijven die meer dan 100 personen in dienst hebben, verplicht om alle werkgebonden kilometers te rapporteren. We vertellen je hoe het precies zit en wat jij kunt verwachten.

Besluit werkgebonden personenmobiliteit: CO2-uitstoot verminderen

Vanaf 1 januari 2024 moeten bedrijven die meer dan 100 mensen in dienst hebben, voldoen aan de CO2-registratieplicht. Organisaties moeten dan het aantal kilometers rapporteren die in totaal in dat jaar zijn afgelegd, het betreft dan woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Het rapporteren heeft als doel de voor het klimaat negatieve effect van deze mobiliteit terug te dringen. In Nederland gaat dit om ruim 8000 werkgevers die in totaal aan ongeveer vijf miljoen mensen werk verschaffen. 

Het vooruitzicht is dat deze regeling in 2030 een CO2-reductie van een 1 Megaton zal opleveren. Of deze winst daadwerkelijk wordt behaald zal in 2026 worden geëvalueerd.

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wat wil de Nederlandse overheid bereiken met deze wet?

Nederland wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verlagen vergeleken met 1990. In 2050 hebben we de doelstelling om de uitstoot met 95% te reduceren. Om dit te realiseren zijn er dringende en ingrijpende maatregelingen nodig. 

Eén van de sectoren die het meeste CO2-uitstoot in Nederland is mobiliteit. Recente rapporten laten zien dat bijna de helft van deze uitstoot werkgerelateerd is. Werknemers hebben dus een grote rol in het verduurzamen van mobiliteit. 

Het verlagen van de CO2-uitstoot heeft niet alleen betrekking op het wagenpark, maar ook het stimuleren van alternatieve en schonere manieren van reizen. Mobiliteitsgedrag is uiteindelijk een belangrijke sleutel tot CO2-reductie.

Niet of minder reizen zijn uiteindelijk de beste manieren om de uitstoot te verminderen. Omdat het de reizigers zijn die de keuzes maken die het uitstoot bepalen, wil de Nederlandse overheid hen stimuleren andere modaliteiten te kiezen, hun reisgedrag te verduurzamen en samen hun steentje bijdragen aan het verlagen van de uitstoot.

normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Waarom neemt de overheid zulke indringende maatregelen?

De regeling werkgebonden personenmobiliteit is ingevoerd om meerdere redenen:

  1. De klimaatverandering is een nationaal probleem. Iedereen in Nederland voelt de gevolgen van de CO2-uitstoot in de atmosfeer. De Hoge Raad heeft beoordeeld dat de staat verplicht is de doelen te behalen die gesteld zijn in het klimaatakkoord, vanwege het gevaar dat burgers lopen voor hun welzijn. Er is een regie en overzicht nodig die alleen een overheid kan implementeren. Zij zullen ervoor zorgen dat alle activiteiten bijdragen aan de CO2-reductie die nodig is om de algemene gezondheid van het volk op een veilig niveau te houden.
  2. Waar de overheid in voorgaande jaren vooral de mensen en bedrijven zelf in staat heeft gesteld om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie, blijkt dit in werkelijkheid onvoldoende effect te hebben. Ondanks de subsidieregelingen, overeenkomsten, afspraken, samenwerkingsprogramma’s en de zorgplicht in de Wet milieubeheer waren 16% van de werknemers betrokken bij het verlagen van de CO2-uitstoot omtrent werkgerelateerde mobiliteit in 2016. De gerealiseerde reductie van 1.5% is fors lager dan wat de klimaatdoelen laten zien. Hierdoor is afgesproken dat er een juridisch kader nodig is waar de Nederlandse overheid voor verantwoordelijk wordt gesteld.
  3. De derde reden is het bewaken van level playing field. De regeling komt in plaats van de zorgplicht voor vervoer rond de vestiging in de Wet milieubeheer die per regio anders is ingevuld. Doordat elke regio anders met de wet omging, hadden werkgevers met verschillende vestigingen vooral veel last. Door de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit in te voeren worden de regels voor alle bedrijven met meer dan 100 mensen in dienst hetzelfde.
normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wat zijn de gevolgen? 

Werkgevers die meer dan 100 mensen in dienst hebben moeten vanaf 1 januari 2024 via een digitaal systeem de kilometers van hun werknemers invoeren. Via dit systeem krijgen ze een handig overzicht waarin precies hun uitstoot staat beschreven en krijgen ze handvatten die ze mogelijkheden aanreikt hun werknemers te stimuleren groener te gaan reizen. Daarnaast moeten zij uiterlijk 1 januari 2026 aan de norm voor zakelijk verkeer voldoen. Dit betekent dat ze een maximaal aantal gram CO2 per gereisde zakelijke kilometer mogen uitstoten.

De verwachting is dat werknemers zo’n twee dagen nodig hebben om het rapport de eerste keer in te vullen. De opvolgende jaren hoeven ze alleen de nummers te veranderen. Na vier jaar wordt geëvalueerd hoe succesvol deze manier van zakelijke kilometers meten is. Mochten de klimaatdoelen nog te ver buiten bereik liggen overweegt de overheid om de regels aan te scherpen of wordt er een norm ingericht voor woon-werkmobiliteit tot 2030.

Registratie vereenvoudigen

Voor bedrijven geldt dus een extra CO2-registratieplicht, dit kan zorgen voor extra administratief werk en een nieuwmobiliteitsbeleid. Om dit te vereenvoudigen zijn er meerdere tools beschikbaar waarmee de ritregistratie eenvoudig vastgelegd kan worden. Wij hebben diverse mobiliteitsaanbieders vergeleken zodat je snel kunt zien wat de beste oplossing is die past bij de organisatie.

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.