Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

CO2-registratie voor jouw bedrijf, waar kun je terecht?

Ben jij een werkgever met meer dan 100 werknemers of een werknemer bij een groot bedrijf? Dan is CO2-registratieplicht op dit moment een waarschijnlijk een veelbesproken onderwerp.

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit gaat in 2024 van kracht. Wij vertellen je alles zodat je CO2-registratie gemakkelijk kunt regelen.

Waarom moet CO2-uitstoot geregistreerd worden?

Vanaf 1 januari 2024 eist het Rijk inzicht in alle CO2-uitstoot rondom het woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers die medewerkers van grotere bedrijven maken. Dat betekent dat in totaal circa 8.000 organisaties deze CO2-uitstoot moeten gaan registeren. De maatregel, genaamd de normerende regeling persoonsgebonden mobiliteit, is in het leven geroepen om de doelen uit het Klimaatakkoord van 2019 te behalen. Daar is namelijk afgesproken dat de grootbedrijven 1 megaton CO2-reductie moeten realiseren per 2030.

De normerende regeling persoonsgebonden mobiliteit gaat in per 1 januari 2024. De CO2-registratie voor werkgevers wordt een verplichting, waar regionale omgevingsdiensten op toe zullen zien. Het verwachte gevolg is dat grotere bedrijven gaan nadenken over vervoer en vaker kiezen voor schonere alternatieven, zodat gedragsverandering gerealiseerd wordt.

Neem controle over jouw co2-impact!

Download onze

gratis checklist voor de

CO2-rapportageplicht

en start vandaag nog met het bouwen aan een duurzamere toekomst.

Samen met onze partners streven we naar een optimale informatievoorziening & dienstverlening. Privacy staat bij ons voorop en gegevens worden niet gedeeld met derden die hier niet aan gerelateerd zijn. Je toestemming kan op ieder moment terug worden ingetrokken door contact op te nemen met Moby.

Voor werkgevers: Goed om te weten bij de CO2-registratieplicht

Organisaties zijn niet verplicht tot een volledige rapportage van al hun professionele verkeer. Transportbedrijven en koeriersdiensten hoeven de CO2-uitstoot van hun vervoersmiddelen bijvoorbeeld niet in kaart te brengen. Ook vluchten naar het buitenland voor zakelijke doeleinden hoeven niet geregistreerd te worden. De regeling rondom leaseauto’s zit net wat anders in elkaar, bij deze voertuigen moet je wel onderscheid maken tussen zakelijke en niet-zakelijke reizen.

Ook niet onbelangrijk: waar de CO2 registratieplicht initieel wordt ingevoerd als een soort nulmeting, zal er in 2025 worden geëvalueerd wat de huidige stand van zaken is. Blijkt dan dat de zakelijke reisbewegingen nog voor teveel uitstoot zorgen, dan zullen er ingrijpendere maatregelen getroffen worden. Er kunnen bijvoorbeeld maxima gesteld worden, waardoor je als bedrijf gedwongen kan worden om aanpassingen door te voeren.

Ritten registreren is niet alleen nuttig voor de CO2-rapportage, maar biedt ook voordelen voor je gehele administratie. Met een goed ritregistratie systeem sla je meerdere vliegen in één klap. Weten wat de mogelijkheden hierin zijn?