Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Emissiehandel

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Menselijke activiteiten in de afgelopen 200 jaar hebben ervoor gezorgd dat we aan de rand staan van een milieuramp. Toch wordt ons verteld dat er nog steeds dingen zijn die we kunnen doen om de schade te beperken en CO2-uitstoot te verminderen. Nederland wil hier ook stappen in zetten door het emissiehandelssysteem. Wij leggen je uit hoe het zit.

Wat is emissiehandel?

Simpel gezegd is emissiehandel de handel in emissierechten. Een bedrijf heeft emissierechten om broeikasgassen uit te stoten. Een bedrijf mag met 1 emissierecht, 1 ton koolstofdioxide (CO2) uitstoten. Het is wel zo dat het aantal beschikbare rechten beperkt is en dit gaat ook nog eens elk jaar omlaag. De emissierechten prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.

Het emissiehandelssysteem

Nederlandse bedrijven zijn de grootste vervuilers van ons land. Om hen een halt toe te roepen en te stimuleren hun CO2-voetafdruk te verlagen heeft de overheid ervoor gekozen om, samen met nog 29 andere Europese landen, het Europese emissiehandelssysteem in te voeren, Dit word ook wel ”cap and trade” genoemd. Dit is een marktgebaseerde benadering voor het beheersen van vervuiling door uitstotende bedrijven de mogelijkheid te geven om emissierechten te kopen en verkopen.
 
Het systeem werkt volgens vergunningen. Hoeveel vergunningen bedrijven krijgen is beperkt en ze moeten ze kopen en verhandelen om binnen hun limiet te blijven. Dit systeem stimuleert bedrijven om manieren te vinden om hun uitstoot te verminderen, aangezien het duurder wordt om te vervuilen naarmate het aantal beschikbare vergunningen afneemt.

emissiehandelssysteem
emissierechten

De CO2-prijs van emissiehandel

Het limiet voor bedrijven wordt berekend op basis van het Nederlandse Emissiehandelssysteem (ETS). Als een bedrijf meer CO2 uitstoot dan de toegewezen vergunningen, moet het extra vergunningen kopen van andere bedrijven die minder CO2 hebben uitgestoten. De kosten van de vergunningen worden doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor elektriciteit en gas.
 
De Nederlandse overheid heeft de emissiegrens in de loop van de tijd geleidelijk aangescherpt om te voldoen aan haar doelstelling om in 2030 de uitstoot met 40% onder het niveau van 1990 te hebben teruggebracht. Hierdoor is de prijs van vergunningen fors gestegen, van € 5 per ton CO2 in 2005 tot de huidige prijs die schommelt rond de €80 per ton in 2023.

CO2-uitstoot per persoon in Nederland

Naast bedrijven stoten we als volk ook veel CO2 uit. In Nederland stoot de gemiddelde persoon ongeveer 9,4 ton koolstofdioxide per jaar uit. Dit is een van de hoogste percentages ter wereld en is bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde. De hoge uitstoot is grotendeels te wijten aan de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energie.

CO2-uitstoot door reizen

Een boosdoener die bijdraagt aan ons uitstootniveau, is het reizen. Na de coronacrisis levert het vliegverkeer hier ook weer een grote bijdrage aan. Zo belast het vliegreis het milieu maar liefst 7 tot 11 keer zoveel als dezelfde reis per trein.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar zakelijke mobiliteit, veel uitstoot kom nog voort uit woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Daarom is er een CO2-registratieplicht in het leven geroepen die vanaf 1 januari 2024 ingaat. Het bedrijfsleven moet gezamenlijk CO2-emissie in Nederland terugdringen. Daarom wordt de uitstoot van de zakelijke mobiliteit geregistreerd en worden bedrijven gestimuleerd om te kiezen voor duurzame oplossingen.

Interessant is dat, hoewel het een van de dichtste spoorwegnetwerken in Europa heeft, het reizen per spoor slechts een klein deel van de totale uitstoot uitmaakte – slechts 200.000 ton, of minder dan 1 procent. Dit komt doordat de meeste treinen in Nederland op elektriciteit rijden, wat een veel lagere uitstoot heeft dan andere vormen van vervoer.

CO2-uitstoot reizen

CO2-neutraal reizen in Nederland

Er zijn enkele manieren om het reizen van personen duurzamer te maken. Je kunt ervoor kiezen om minder te vliegen of in plaats daarvan treinen en bussen te nemen. Je kunt je CO2-uitstoot ook compenseren door bomen te planten of te investeren in projecten voor hernieuwbare energie.

CO2-neutraal reizen

CO2-uitstoot auto’s

Uit een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de uitstoot van auto’s in Nederland sinds 1990 met 21 procent is gedaald. Het bureau schrijft deze daling toe aan strengere emissienormen voor nieuwe auto’s en de overstap naar zuinigere voertuigen. Een van de meest veelbelovende zijn auto’s die minder dan 50 gram kooldioxide (CO2) per gerede kilometer uitstoten.
 
Er zijn een aantal verschillende technologieën in ontwikkeling om dit lage emissieniveau te bereiken. Elektrische voertuigen zijn een optie, omdat ze geen uitlaatemissies produceren. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een kleine benzine- of dieselmotor, gecombineerd met een lichtgewicht carrosserie en elektrische aandrijflijn. Deze aanpak is met succes geïmplementeerd door een aantal bedrijven, waaronder Audi, BMW en Mercedes-Benz.
 
Weer andere fabrikanten kijken naar alternatieve brandstofbronnen zoals waterstof. Brandstofcelvoertuigen hebben het potentieel om alleen waterdamp uit te stoten, wat ze zeer aantrekkelijk maakt vanuit milieuoogpunt. Er blijven echter uitdagingen op het gebied van infrastructuur en kosten.

Benzineauto’s met lage CO2-uitstoot

Manieren om auto’s zuiniger te maken zijn het installeren van een katalysator, deze helpt om de schadelijke uitstoot van de motor om te zetten in minder schadelijke gassen. Of emissiearme benzine te gebruiken.

Daarnaast zijn er ook veel CO2-zuinige benzineauto’s op de markt. Enkele voorbeelden van benzineauto’s zijn de Toyota Prius, de Honda Insight en de Ford Focus ECOnetic. Deze auto’s zijn ontworpen om brandstofzuinig te zijn en als gevolg daarvan stoten ze minder koolstofdioxide uit.

CO2-emissies berekenen

De Nationale Rekenmachine Energieakkoord is bedoeld om je te laten zien hoe energiezuinig je woning is. Het maakt gebruik van gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving (MNP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten zijn gebaseerd op de gemiddelde uitstoot van huishoudens in Nederland.
 
Om je uitstoot te weten, moet je eerst weten hoeveel mensen er in je huishouden wonen en wat voor woning je hebt. Ook moet je weten wat voor soort energie je gebruikt voor verwarming, koken en warm water. Vul tot slot de hoeveelheid elektriciteit in dat je per jaar verbruikt. Op basis van deze informatie geeft de calculator je een schatting van jouw jaarlijkse CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot reizen

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.