Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Over de CO2-uitstoot door vrachtwagens

De transportsector draagt een hoop bij aan de totale CO2-uitstoot. Zo bedroeg de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door de transportsector in 2021 ongeveer 22 miljard kg.

Een belangrijk onderdeel binnen de transportsector omvat de vrachtwagen. Zo bedroeg de uitstoot van vrachtwagens in datzelfde jaar 28 procent van het totaal. Dit betekent dat de Nederlandse vrachtwagens goed waren voor 6,16 miljard CO2-uitstoot.

In deze gids gaan we nader in op de CO2-uitstoot van de vrachtwagen. We zullen onder meer behandelen wat de CO2-uitstoot van vrachtwagens per km is en wat de CO2-uitstoot per liter diesel is voor een vrachtwagen.

Wat is het effect van de CO2-uitstoot van vrachtwagens?

Het is inmiddels alom bekend dat broeikasgassen zoals CO2 de opwarming van de aarde in rap tempo versnellen. Als gevolg van de opwarming verandert het klimaat in alle gebieden van de wereld en worden weersomstandigheden extremer. De transportsector, waaronder auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen, stoot grote hoeveelheden CO2 uit door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Veel vrachtwagens rijden nog op fossiele brandstoffen en door de verbranding daarvan zorgen de vrachtwagens voor CO2-uitstoot. Tijdens de chemische reactie komt er namelijk koolstof (C) vrij. Als de koolstof in aanraking komt met zuurstof (O) dan binden ze aan elkaar. Zo vormen ze koolstofdioxide (CO2). Deze materie is goed in staat om warmte vast te houden en hierdoor draagt de CO2-uitstoot van vrachtwagens bij aan klimaatverandering.

Wat is de CO2-uitstoot van een vrachtwagen per km?

Binnen de transportsector draagt het vervoer over land, zoals met auto’s, treinen, vrachtwagens en bussen, niet het meest bij aan CO2-uitstoot. Zoals de grafiek van het CBS uitwijst, is de CO2-uitstoot van de luchtvaart een stuk hoger dan dat vervoer over land, evenals het transport over water.

Maar als we kijken naar dat vervoer over land: hoe hoog is de uitstoot van de een vrachtwagen dan precies? Per vrachtwagen kan de CO2-uitstoot per km sterk verschillen. Toch kunnen we wel een gemiddelde inschatting geven. Zo was de CO2-uitstoot voor vrachtwagens in 2018 per km gemiddeld 112 gram CO2.

co2 uitstoot vrachtwagens en andere transportsectoren
Bron: CBS
vrachtwagen co2 uitstoot per km

Is de CO2-uitstoot van een vrachtwagen hoger dan de trein?

Het transport van goederen over land gebeurt grotendeels met de trein of de vrachtwagen. Maar bij welk vervoermiddel is de CO2-uitstoot hoger? Zoals we in de vorige sectie hebben besproken kun je de CO2-uitstoot van vrachtwagens gemiddeld op 112 gram per km stellen. Voor goederentreinen bedraagt de CO2-uitstoot uitstoot echter slechts 18 gram CO2 per km. De CO2-uitstoot van de vrachtwagen is dus circa zes keer hoger dan dat van de trein.

Wat is de CO2-uitstoot per liter diesel voor een vrachtwagen?

De CO2-uitstoot voor een liter diesel is voor alle voertuigen gelijk. De verbranding van een liter diesel staat gelijk aan 2606 gram CO2 in de lucht. Alleen een vrachtwagen kan door het grote gewicht veel minder kilometers rijden op een liter diesel dan een auto. Daarom stoot een vrachtwagen relatief meer CO2 uit dan kleinere voertuigen op de weg.

Wat is de CO2-uitstoot van vrachtwagens in Europa?

De CO2-uitstoot van vrachtwagens bedraagt 5% van de totale CO2-uitstoot in Europa. En van al het wegverkeer is de vrachtwagen voor 25% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Toch is er wel al een stevige daling van de vrachtwagen CO2-uitstoot waarneembaar.

Zo is de totale CO2-uitstoot van vrachtwagens in Europa in de afgelopen tien jaar met 17 procent gedaald. Dit komt mede door het zuiniger produceren en ontwerpen van de vrachtwagens.

Daarnaast zijn er vanuit de Europese Unie een strenge regels opgesteld om de CO2-uitstoot voor vrachtwagens verder in te perken. Zo moet de CO2-uitstoot van een vrachtwagen tegen 2025 met 15% verminderd zijn ten opzichte van 2019. En in 2030 moet de CO2-uitstoot voor vrachtwagens zelfs met 30 procent gedaald zijn.

vrachtwagen per liter diesel co2 uitstoot
co2 uitstoot vrachtwagen per km

Regelgevingen rondom CO2-uitstoot vrachtwagens

In de vorige sectie is al even naar voren gekomen dat de Europese Unie heeft bepaald dat de CO2-uitstoot van een vrachtwagen per 2030 met gemiddeld 30% moet zijn afgenomen. Toch berichten verschillende media dat de totale CO2-uitstoot van vrachtwagens nog steeds toeneemt.

Dit is een reden voor de Europese Unie om des te strenger te handhaven zodat het uiteindelijke doel – 90% minder CO2-uitstoot in 2040 – nog steeds haalbaar is.

Om druk achter de vrachtwagenproducenten te zetten is er een vanaf 2035 een verbod op het produceren van vrachtwagens met verbrandingsmotoren.

Stikstofuitstoot van vrachtwagens

In Nederland hebben we grote problemen met de uitstoot van stikstof. Hier zijn de industrie, landbouw en transportsector voor een groot deel verantwoordelijk voor. Binnen de transportsector staan de vrachtwagens bekend om hun hoge stikstofuitstoot.

Zo stoot een normale auto ongeveer 0,464 gram stikstof uit per kilometer. Een vrachtwagen stoot daarentegen gemiddeld 7,917 gram stikstof per km uit. Zoals je wellicht al is opgevallen stoot een vrachtwagen bijna 18 x zoveel stikstof uit per km.

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.