Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Alles over de CO2-uitstoot van auto’s

De CO2-uitstoot van een auto is een belangrijk onderwerp binnen het terugdringen van de opwarming van de aarde. Toch zijn er meer auto’s op de weg dan ooit tevoren. Heeft dit ook invloed op de CO2-uitstoot van auto’s?

In de afgelopen 20 jaar is de gemiddelde CO2-uitstoot in Nederland door auto’s relatief stabiel gebleven. In 2021 was de CO2-uitstoot van de auto ongeveer 17% van de totale CO2-emissie.

In vergelijking met de industrie en de luchtvaart is de uitstoot CO2 van de auto per jaar relatief klein. Toch staan er strenge regelgevingen op de planning rondom de toegestane CO2-uitstoot per auto.

Op deze pagina behandelen we wat de werkelijke CO2-uitstoot van de auto is, wat de CO2-uitstoot van auto’s wereldwijd is, hoe de regelgeving rondom CO2-uitstoot voor auto’s is geregeld en hoe je je eigen CO2-uitstoot kunt berekenen voor je auto.

Wat is de CO2-uitstoot bij een auto?

Een auto kan rijden door de verbranding van diesel, benzine of lpg. Tijdens dit chemische proces wordt de brandstof omgezet in energie waardoor de auto voortbeweegt. Bij deze chemische reactie komt koolstof vrij. De koolstofdeeltjes (C) hechten zich bij de verbranding aan zuurstof (O) en zo vormt zich koolstofdioxide (CO2) in de lucht. En in de lucht vormt CO2 een broeikasgas dat bijdraagt in de opwarming van de aarde.

In Europa is de personenauto verantwoordelijk voor 60,7% van de totale CO2-uitstoot van het vervoer over land. Daar zijn de auto’s die rijden op benzine, diesel en lpg grotendeels debet aan. In de strijd tegen klimaatverandering is er dus ook zeker aandacht voor de CO2-uitstoot van de auto’s die rijden op fossiele brandstof. Hieronder zullen we behandelen wat de gemiddelde CO2-uitstoot van een auto is, wat de regelgevingen de komende jaren zijn en vragen we ons af of elektrisch rijden wel echt zo groen is.

Wat is de gemiddelde CO2-uitstoot van een auto?

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt aardig wat CO2 vrij. Zo komt er bij de verbranding van een liter benzine ongeveer 2270 gram CO2 vrij, bij elke liter diesel is dat 2600 gram en bij lpg is het 1610 gram CO2.

Wat is hierdoor de gemiddelde CO2-uitstoot van een auto? Bij een auto die 15.000 km per jaar rijdt, betekent dit een totaal van 3360 kg CO2-emissie. Toch zullen sommige mensen meer of minder kilometers per jaar rijden. Het is daarom ook handig om te kijken naar de CO2-uitstoot van een auto per km.

De gemiddelde CO2-uitstoot van een benzineauto per km lag lang rond de 120 gram CO2 per km. Dit getal is, mede door Europese regelgevingen, rap aan het afnemen. In de grafiek, afkomstig van het CBS, kun je zien hoe de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hierin is een duidelijke dalende trend waar te nemen.

co2 uitstoot auto gemiddeld per km

Bron: CBS

co2 uitstoot auto berekenen
Bron: CBS

Wat is de gemiddelde CO2-uitstoot van auto’s per jaar?

Het aantal auto’s in Nederland stijgt al bijna 70 jaar onverminderd hard. Zo waren er in 1953 ongeveer 173.000 personenauto’s. Dat waren er in 1983 al 4,3 miljoen, in 2003 6,8 miljoen en in 2019 waren er in Nederland ruim 8,5 miljoen auto’s. Hoeveel CO2 stoten deze auto’s gemiddeld uit?

In Nederland ligt de CO2-uitstoot voor vervoer over land sinds 1993 tussen de 5,7 en 6,3 miljard kg CO2 per jaar. Hiertoe behoren naast de auto ook treinen, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en ander wegvervoer. De CO2-uitstoot van de auto bedraagt ongeveer 60,7 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot per jaar door landverkeer. Een flinke portie dus.

Wat is de toegestane CO2-uitstoot van een auto?

Doordat de uitstoot van wegverkeer – en in het bijzonder van auto’s – zeer veel CO2 teweegbrengt, zijn er in Europa regels vastgelegd om deze uitstoot in te perken. Zo zijn er strenge eisen opgesteld die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er tegen 2035 geen CO2-uitstoot meer is op de weg. Hierdoor mogen nieuwe auto’s steeds minder CO2-uitstoot per km hebben. Tussen 2015 en 2019 lag de toegestane CO2-uitstoot van een auto op 130 gram CO2 per km. Sinds 2021 mag een auto echter niet meer dan 95 gram CO2 per km uitstoten. Zo wordt het niveau elke paar jaar verlaagd om uiteindelijk in 2035 op nul uit te komen.

CO2-uitstoot van een auto berekenen:

Wat is de gemiddelde CO2-uitstoot van een auto per km?

De CO2-uitstoot van een auto verschilt natuurlijk per model, gewicht en rijstijl. Maar bij het kopen van een auto kan je er wel achter komen hoeveel km er gereden kan worden op 1 liter benzine, diesel of lpg.

Eerder op deze pagina hadden we het al over de verbranding van brandstoffen. Bij 1 liter benzine komt 2270 gram CO2 vrij, bij elke liter diesel ongeveer 2600 gram en bij lpg 1610 gram CO2. Zodoende kun je met een simpele berekening uitvogelen wat de CO2-uitstoot van een auto is. Hieronder volgt een voorbeeld.

De gemiddelde benzineauto in Nederland rijdt ongeveer 15.000 km per jaar. Laten we zeggen dat de auto 10 km overbrugt met 1 liter benzine. In dat geval is er dus: 15.000/10 = 1500 liter benzine nodig. In dit geval is de auto CO2-uitstoot 1500 x 2,27 = 3405 kg CO2 per jaar.

co2 uitstoot auto berekenen
Bron: CBS
co2 uitstoot berekenen auto

Wat is de CO2-uitstoot van een elektrische auto?

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Het is dan ook een groenere manier van transport, want er wordt tijdens het rijden geen CO2 uitgestoten. Inmiddels is ruim 11% van de nieuwe personenauto’s elektrisch en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal stijgen. Maar is de elektrische auto wel zo groen? En wat is de CO2-uitstoot van een elektrische auto?

Als jij een elektrische auto gaat kopen, dan promoten autoleveranciers dat hun auto’s nul kg CO2 uitstoten op de weg. Dat is echter helemaal juist. De auto stoot namelijk niet direct CO2 uit, maar wel indirect.

De bouw van de auto representeert namelijk ook CO2-uitstoot. Daarnaast wordt de meeste elektriciteit, waarop de auto rijdt, nog steeds voornamelijk opgewekt met kolen en gas. Dus geheel emissieloos rijden doe je niet, als je ook de productie meeneemt. Toch ligt de CO2-uitstoot van elektrische auto’s drie tot vier keer lager dan van een auto die op fossiele brandstoffen rijdt.

De stikstofuitstoot van auto’s

Niet alleen de landbouw, industrie of luchtvaart stoten het meeste stikstof uit. De stikstofuitstoot van het wegverkeer heeft het grootste aandeel in de totale uitstoot. Dit is ook de reden dat de maximumsnelheid op de snelweg is verlaagd naar 100 km/u.

In Nederland is het wegverkeer volgens het CBS voor 33,2% verantwoordelijk voor de totale stikstofuitstoot. Binnen het wegverkeer is de stikstofuitstoot van de auto voor ruim 66% verantwoordelijk.

Door meer elektrisch te gaan rijden kan de stikstofuitstoot door auto’s in Nederland fors naar beneden gebracht worden. En dit heeft weer positieve effecten op de kwetsbare natuur in Nederland, zoals de hei.

toegestane co2 uitstoot auto stikstofuitstoot
fijnstofuitstoot berekenen

Hoe zit het met de fijnstofuitstoot van auto’s?

Naast CO2 en stikstof, speelt ook fijnstof een rol bij auto’s. Auto’s zijn een van de grootste uitstoters van fijnstof. Daarom is de fijnstoftoeslag in het leven geroepen. Welke auto’s deze fijnstoftoeslag moeten betalen? Sinds 2020 geldt deze voor dieselauto’s die niet aan de emissienormen voldoen, wat betekent dat er meer dan 0,005 gram fijnstof per kilometer wordt uitgestoten.

Voor elektrische auto’s wordt de fijnstoftoeslag bepaald op basis van de uitstoot per kWh. De grens ligt daarbij op 0,01 gram per kWh.

De fijnstofuitstoot van je auto kun je beperken door een goed roetfilter op je uitlaat te installeren, en je banden en remmen goed te onderhouden. Elektrische auto’s stoten bijvoorbeeld veel minder fijnstof uit, omdat het niet door de verbranding wordt uitgestoten. Bij EVs komt er alleen fijnstof vrij door banden- en remslijtage. 

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.