Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

CO2-uitstoot berekenen

In Nederland stoten we dagelijks meer dan 400 miljoen kilo CO2 uit en deze hoge CO2-uitstoot in Nederland valt nog alles mee in vergelijking met landen als China waar dagelijks meer dan 30 miljard kilo CO2 wordt uitgestoten. Ondanks onze relatief lage uitstoot zijn we in Nederland bezig om onze CO2-uitstoot per persoon te verminderen, bijvoorbeeld door bedrijven hun CO2-uitstoot te laten berekenen.

Lees op deze pagina alles over hoe we in Nederland bezig zijn met het berekenen van onze CO2-footprint om zo de uitstoot te verminderen.

Wat is mijn CO2 footprint?


Door een CO2 footprint oftewel carbon footprint te berekenen, bereken je alle CO2 en andere emissies die je als persoon of als bedrijf uitstoot. Door dit te berekenen weet je dus wat je uitstoot, ontdek je waar je relatief veel uitstoot en kan je jouw uitstoot minderen. Als duidelijk wordt uit de CO2 footprint van jouw bedrijf dat je bijvoorbeeld een heel vervuilend wagenpark hebt, dan kan je ervoor kiezen om nieuwe EV’s te gaan leasen. Elektrische auto’s helemaal namelijk geen CO2-emissie tijdens het rijden.

Hoe bereken je je CO2-uitstoot?

De CO2-uitstoot is te berekenen met de volgende formule:

emissie per reizigerskilometer = (aantal kilometers x emissiefactoren ) / aantal inzittenden.

Om dus de CO2-uitstoot door personenvervoer te berekenen, vermenigvuldig je het aantal kilometers met de emissiefactoren voor de betreffende categorie personenvervoer. Voor personenauto’s moet de reisafstand vermenigvuldigd worden met de emissiefactor voor voertuigkilometers in de categorie personenvervoer.

Om de emissies per reizigerskilometer te berekenen, kan dit getal vervolgens gedeeld worden door het aantal inzittenden.

Voor een ander vervoersmiddel zoals een trein, vliegtuig of elektrische fiets gelden andere emissiefactoren dan voor de auto. Door het aantal kilometers te vermenigvuldigen met de juiste emissiefactor zal je uiteindelijk op een CO2 footprint per persoon komen.Zo kun je ook je CO2 besparing berekenen wanneer je overstapt van benzineauto naar EV, of werknemers vaker met de fiets, OV of deelauto ziet gaan.

CO2 uitstoot calculator voor bedrijven

Bereken de CO2 uitstoot van je woon-werkverkeer en zakelijke ritten in 3 korte stappen.

1
2
3

Stap 1:
Om een zo correct mogelijke berekening van de jaarlijkse CO2-uitstoot te maken, hebben we een aantal gegevens nodig over jouw organisatie.

CO2-registratie

Hoe ontstaat CO2-uitstoot

CO2-uitstoot ontstaat voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Wanneer deze brandstoffen worden verbrand voor energieopwekking, transport, industriële processen of verwarming, komt koolstofdioxide (CO2) vrij als een bijproduct.

Het verbrandingsproces zet de koolstofverbindingen in de brandstof om in CO2, waarbij de koolstof wordt geoxideerd. Het overgrote deel van de auto’s en vrachtauto’s in Europa rijdt momenteel nog op een brandstofmotor. Hier worden producten uit de fossiele brandstoffen in gebruikt, waardoor auto’s voor 60% van de totale CO2-emissie in Europa zorgen.

CO2-uitstoot in Nederland

In Nederland is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit opgesteld aan de hand het Klimaatakkoord. Deze regeling probeert ervoor te zorgen dat de uitstoot van werkgebonden mobiliteit in 2050 met 100% is afgenomen. Dit doet het door bedrijven met meer dan 100 werknemers te verplichten om hun CO2-uitstoot te registreren. Het is hierdoor voordeliger voor bedrijven om gebruik te gaan maken van meer ‘groene’ manieren van mobiliteit.

Waaruit bestaat de berekening van jouw CO2-uitstoot?

Bij de berekening van de CO2-uitstoot van voertuigen worden vaak twee belangrijke factoren onderscheiden: “well-to-tank” (van bron tot brandstoftank) en “tank-to-wheel” (van brandstoftank tot wielen). Door rekening te houden met zowel de “well-to-tank” als “tank-to-wheel” emissies, krijgen we een beter begrip van de totale klimaatimpact van voertuigen en kunnen we de emissies effectiever verminderen.

“Well-to-Tank”

Dit verwijst naar de emissies die ontstaan bij de productie, het transport en de distributie van de brandstof. Het omvat de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het winnen, raffineren en vervoeren van olie of gas, evenals de energie die nodig is voor deze processen. Ook de CO2-uitstoot die voortkomt uit alternatieve brandstofbronnen, zoals elektriciteitsopwekking voor elektrische voertuigen, wordt meegerekend.

“Tank-to-Wheel”

Dit verwijst naar de emissies die optreden wanneer de brandstof daadwerkelijk wordt gebruikt in een voertuig. Het bevat de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces in de motor, maar daarnaast ook eventuele andere uitstoot zoals stikstofoxiden en fijnstof.

Een overkoepelend begrip voor deze twee factoren is “well-to-wheel“. Een elektrische auto heeft geen emissie, wat daarom gestimuleerd wordt door de overheid middels bijvoorbeeld de Normerende Regeling. Echter wordt hierbij alleen maar rekening gehouden met de “tank-to-wheel” uitstoot. Een deel van de energie die gebruikt wordt voor het opladen van auto’s is namelijk ‘grijze energie’: energie opgewekt uit fossiele brandstof.

Bij het produceren van deze energie zal ook “well-to-tank” uitstoot vrijkomen. Daarnaast zal ook de bouw van windmolens of zonnepanelen voor het opwekken van groene energie zorgen voor CO2-uitstoot in Nederland. Deze wordt vaak niet meegenomen als de CO2-emissie wordt berekend. Ondanks dat bedrijven bij de CO2-registratie in Nederland dus niet alle gerelateerde CO2-uitstoot daadwerkelijk moeten registreren, is het wel belangrijk om dit in je achterhoofd te houden wil je jouw steentje bijdragen aan een betere toekomst.

CO2 calculator

Doordat bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 2024 hun CO2 moeten registeren hebben verschillende partijen, waaronder Driven en Reisbalans, een service waarmee ze heel precies de CO2 voetafdruk van een bedrijf kunnen berekenen.

Co2 uitstoot berekenen

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.