Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Nieuwe resultaten VER-onderzoek roepen bezorgdheid op

Uit het jaarlijkse EV- en Berijdersonderzoek blijkt dat een stuk minder mensen geneigd zijn om elektrisch te gaan rijden na 2025. Dit zal een grote impact hebben op de transitie naar een meer duurzamere transportsector. Het jaarlijkse onderzoek is een initiatief van de Vereniging Elektrische Rijders, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen, Lees hier de belangrijkste resultaten

Financiële voordelen komen te vervallen 

Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de ondervraagden aan het overwegen is om na 2025 terug te keren naar een brandstofauto. Deze grens markeert namelijk het moment waarop de belastingvoordelen voor elektrisch rijden komen te vervallen. Vrijstelling van wegenbelasting en een verlaagde bijtelling waren belangrijke stimulansen. Toch staat dit op het punt te gaan verdwijnen.

Nederland staat dus op het punt om een groot deel van zijn vooruitgang in de transportsector te verliezen. Het zijn niet alleen huidige particuliere en zakelijke kopers die terugdeinzen. Ook zullen toekomstige kopers afgeschrikt worden door de hogere kosten. Het is aan de overheid om maatregelen te treffen als ze hun vooruitgang in de transportsector niet willen kwijtraken. 

Zo zou er gekeken kunnen worden naar het buiten beschouwing laten van het gewicht van de accu als de wegenbelasting berekend wordt. Elektrische auto’s hebben over het algemeen een zwaardere accu. Het gewicht wordt ook meegeteld bij het bepalen van het tarief voor motorrijtuigenbelasting (mrb). Specifieke voordelen voor EV’s bij de berekening van de mrb zou nog een stimulans kunnen bieden aan (toekomstige) kopers. 

Duidelijke communicatie en deelauto’s 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het belangrijk is voor de consument om een duidelijk beeld te hebben van de vaste en variabele kosten van het rijden van een elektrische auto. Zo geeft 71% aan dat het cruciaal is om een complete som te hebben van de kostenverschillen ten opzichte van is.

Deelauto’s blijken ook een steeds belangrijkere rol te spelen. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan dat zij in staat zijn om elektrisch te rijden door het gebruik van een deelauto. De vraag naar meer elektrische deelauto’s neemt daarom ook steeds toe.

Leasing en tweedehands auto’s 

Nog een opvallend resultaat is dat 73% van de private lease-rijders heeft aangegeven dat de lease van EV’s hen heeft overgehaald om elektrisch te gaan rijden. Zo biedt deze leasevorm een uitstekend alternatief voor de hoge aanschafkosten die gepaard gaan met het kopen van een EV. 

Ook biedt de tweedehands automarkt een aantal kansen. Steeds meer kopers die voorheen een brandstofauto reden, stappen nu vaker over naar kleinere elektrische modellen. Dit biedt een ander interessant alternatief voor potentiële kopers die wel elektrisch zouden willen rijden.

Keuze ligt bij overheid 

Gezien de resultaten van het jaarlijkse EV- en Berijdersonderzoek is de rol van de overheid dus cruciaal. Zeker als Nederland zijn positie wil behouden als een van de landen waar het meest elektrisch wordt gereden. Kortom, er zullen adequate maatregelen genomen moeten worden mocht de vergroening van de transportsector zich willen voortzetten.