Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Uitslag peiling helmplicht bekend: alles over het dragen van een fietshelm

De Fietsersbond heeft afgelopen oktober – via de e-mail en tijdschrift De Vogelvrije Fietser – een oproep gedaan aan alle leden van de Fietsbond om de ledenpeiling in te vullen over het onderwerp fietshelmen verplichten. Hiervan heeft ruim 25% de peiling ingevuld. Dit komt neer op ongeveer 8.200 leden. Daarnaast hebben ook bijna 7 duizend niet-leden de peiling ingevuld. Aan dit onderzoek namen vooral ouderen deel, die in het bezit zijn van stadsfietsen of fietsen met trapondersteuning.

De uitslagen van de peiling worden in deze blog met je gedeeld.

Het dragen van een helm blijft een eigen keuze

85% van de leden van de Fietsersbond en 79% van de niet-leden is het erover eens dat het dragen van een fietshelm een eigen keuze blijft. 80% van de leden ziet een verplichting hiervan dan ook niet zitten. Van de niet-leden is dit 68%. Opvallend is dat de weerstand vooral zit bij de leden van de Fietsersbond. Hiervoor is geen verklaring gevonden.

Toch is er wel een meerderheid voor advisering omtrent het dragen van fietshelmen. Het gaat hierbij vooral om kinderen, ouderen en e-bikers. Uit de peiling is gebleken dat vooral de leden die niet in het bezit zijn van een e-bike, een helmadvies zien zitten. Niet-leden die zelf beschikken over een e-bike, zijn dan ook tegen een helmadvies. De uitkomst van deze vraagstelling wordt hieronder overzichtelijk weergegeven.

Fietsersbond, 2022

Cijfers van ongevallen met e-bikes

In Nederland zijn er ruim 23,4 miljoen fietsen in gebruik. Daarnaast worden er jaarlijks bijna een miljoen aan nieuwe fietsen verkocht. Hiervan is meer dan 50% een e-bike. Het kenniscentrum letselpreventie Veiligheid NL heeft berekend hoeveel fietsslachtoffers er zijn geweest in de periode van 2012 tot 2021. Het blijkt dat sinds 2012 het aantal ongevallen met de fiets is gestegen met 29%. Deze stijging lijkt met namen te komen door de e-bike.

Ongevallen op een e-bike zorgen vaker voor meervoudige letsels. Dit is vooral te wijden aan de snelheid van de elektrische fiets. Fietsers op een elektrische fiets liggen langer in het ziekenhuis na een ongeval, dan fietsers die met een ‘gewone’ fiets een ongeval krijgen. Ook is er meer kans op schedelletsel.

Waarom een fietshelm dragen?

Je hersenen zorgen ervoor dat je kunt bewegen, onthouden, denken en voelen. Het is een belangrijk orgaan, dat goed beschermd zou moeten worden. Met een fietshelm wordt ernstig letsel aan je hersenen voorkomen. Het is namelijk gebleken dat de kans op ernstig letsel met 60% wordt verminderd als je een fietshelm draagt. De kans op een dodelijk hoofd- of hersenletsel wordt daarnaast met 70% verminderd. Veilig Verkeer Nederland moedigt alle fietsers hierom aan om een fietshelm op te zetten.