Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

zakelijke kilometers

Steeds meer zakelijke kilometers

Uit het Nederlands Zakelijk Mobiliteitsonderzoek 2023 (NZMO) blijkt dat er steeds meer zakelijke kilometers gemaakt worden in Nederland. Daarbij zijn het aantal kilometers met een elektrisch voertuig maar weinig toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Problematisch, als je kijkt naar de klimaatdoelen van 2030 en 2050. De CO2-uitstoot moet worden verminderd. Mobiliteit is verantwoordelijk voor een significant deel van deze uitstoot.

Toename zakelijk verkeer in de spits: hoe zit dat?

Een opvallende bevinding uit het onderzoek is dat er steeds meer gereden wordt tijdens spitsuren. En dat terwijl werkomstandigheden steeds minder vaak ervoor zorgen dat je daadwerkelijk tijdens spitsuren moet rijden. Werktijden zijn namelijk flexibeler geworden en je kunt gemakkelijker vanuit huis werken.

85% van de zakelijke reizigers reist tijdens spitsuren. Onderzoekers hebben daarom gekeken wat de reden is van deze groep om juist tijdens spitsuren te reizen. Wat blijkt is dat 40% de spits niet kan worden vermeden. Dezelfde groep geeft aan hier ook niet zoveel problemen mee te hebben dat er actief wordt geprobeerd de drukte onderweg te vermijden. Daarnaast is er ook nog eens 40% die de spits wel wil vermijden, maar waarbij het niet mogelijk is. De laatste 20% hoeft niet in de spits te reizen, maar kiest er zelf voor.

Er is ook gekeken naar werktijden om te achterhalen waarom zoveel mensen kiezen om in de spits te reizen. Flexibele werktijden en het herplannen van een overleg kunnen er in bijna 70% van de gevallen voor zorgen dat je niet in de spits hoeft te reizen. Als men echt zou willen, dan zou het dus veel minder vaak nodig zijn om in deze uren te reizen.

Waarom is de elektrificering van zakelijke rijders gestagneerd?

Nog een opvallende bevinding is dat de elektrificering aan het stagneren is. Hiermee wordt gedoeld op het aantal bedrijven dat werknemers verplicht elektrisch te rijden, bijvoorbeeld door volledig over te stappen op zakelijk elektrisch rijden. Veel bedrijven hechten veel waarde aan duurzaamheid en een afname in de uitstoot. Dit is namelijk erg belangrijk voor het imago van het bedrijf. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid verschillende regelingen bedacht om ervoor te zorgen dat bedrijven hier ook daadwerkelijk rekening mee houden. Zie bijvoorbeeld de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. Deze regel zorgt ervoor dat grote bedrijven hun CO2-uitstoot moeten registreren.

Milieuvriendelijk reizen wordt voor veel steeds belangrijker. Helaas geldt dit (nog) niet voor de zakelijke autorijders. Het percentage nieuwe zakelijk bestuurders die voor een EV hebben gekozen wordt dan ook steeds lager. Dit komt mede doordat het steeds minder aantrekkelijk wordt om een elektrische auto te kopen. De bijtelling voor elektrische auto’s lag bijvoorbeeld in 2019 nog op 4%, terwijl deze nu al is toegenomen naar 16%. Ondanks dat dit nog steeds een stuk voordeliger is dan bij brandstofauto’s, wordt het verschil met voertuigen die rijden op fossiele brandstof steeds minder groot.

Ook laadkosten van elektrische auto’s zijn afgelopen jaar een stuk gestegen. Dit zien veel werknemers als reden om toch niet over te stappen op elektrische auto’s. Het is daarom belangrijk om ook naar andere vormen van mobiliteit te kijken wanneer je als bedrijf niet over wilt stappen naar EV’s. Door gebruik te maken van deelauto’s, fietsen of het openbaar vervoer kun je nog steeds een duurzaam imago houden, zonder volledig over te stappen op elektrische auto’s. En daarmee wordt het ook weer minder druk op onze snelwegen.