Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Europese Unie wil toegang tot elektrisch rijden verder stimuleren 

De Europese Unie gaat zich de komende jaren bekommeren om het opzetten van een dichter laadnetwerk in Europa. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt om de toegang tot elektrische voertuigen toegankelijker te maken voor alle prijsklassen.

EV’s moeten toegankelijker worden 

Elektrisch rijden is momenteel namelijk vooral bestemd voor auto’s uit een hogere prijsklasse. Als de Europese Unie er daadwerkelijk in wil slagen om EV’s op de kaart te zetten, dan moet er ook gedacht worden aan hoe auto’s met een elektromotor voor meer personen toegankelijk kunnen worden. Dit kan door auto’s te gaan produceren in verschillende prijsklassen. Ook is de uitbreiding en capaciteit van het laadnetwerk een belangrijke factor die veel particulieren overwegen wanneer zij willen overstappen op EV’s. 

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer blijkt dat het wagenpark in Europa nog milieuvriendelijker moet worden. De vermindering van broeikasgas – en uitstoot door Europese personenauto’s – is namelijk nog ver van zijn doel volgens het onderzoek. 

De vervoerssector blijft de grootste boosdoener en personenauto’s hebben hierin bijna de helft als aandeel. Om het Europese wegennetwerk milieuvriendelijker te maken, is opschaling van zowel EV’s als de uitbreiding van het laadnetwerk van groot belang. Hierin zijn er al plannen dat het laadnetwerk in Europa tegen 2035 verzesvoudigd moet worden. 

Alternatieven zijn er nog niet 

Al langer wordt geroepen dat biobrandstof de redder in nood kan zijn. Dit is echter niet gebaseerd op de feiten. De feiten laten namelijk zien dat er nog te weinig door de Europese Unie gedaan wordt om alternatieve brandstoffen op de kaart te zetten. Onderzoek loopt wel, maar er is geen routekaart voor de echte schaalbare ontwikkeling hiervan. Ook zijn de milieuvoordelen van biobrandstof niet volledig bekend.

De EU-landen en het Europees Parlement hebben afgesproken dat vanaf 2035 alle benzineauto’s in Europa verboden zullen zijn. In 2026 zal een evaluatie komen om te zien of dit ook daadwerkelijk haalbaar is. Echter, als er meer EV’s geproduceerd moeten gaan worden, dan is de EU ook genoodzaakt om zijn inspanningen te vergroten in handelscontracten met landen zoals Australië en Gabon. Hier zijn namelijk veel zeldzame grondstoffen beschikbaar, zoals lithium, kobalt en mangaan, die nodig zijn voor de productie van elektrische auto’s. 

Elektrisch rijden blijft populair 

De interesse in elektrisch rijden blijft wereldwijd toenemen. De verwachting vanuit het Internationaal Energieagentschap (IEA) is dat dit jaar ruim 17 miljoen EV’s verkocht gaan worden. Sommige landen, zoals China, bieden zelfs subsidies aan voor het overstappen naar elektrische voertuigen. Deze stimulans zorgt er ook voor dat er veel elektrische auto’s verkocht worden. In Nederland ziet het plaatje er echter anders uit en neemt de interesse af. Dit komt onder meer doordat het laadnetwerk een knelpunt is voor veel particulieren. Ook wordt er gesproken over het stopzetten van de financiële voordelen die elektrisch rijden met zich meebrengt. Zo zou de motorrijtuigenbelasting voor zulke auto’s een stuk gaan toenemen.  

Wil je meer weten over mrb voor elektrische voertuigen?