Toyota

In 1997 ging de allereerste volwaardige hybride in productie, de Toyota Prius. De ontwikkeling gaat echter al langer terug. We duiken in de geschiedenis van deze revolutionaire auto.

Je zou het goede voornemens kunnen noemen: op 16 januari 1992 presenteert Toyota namelijk haar zogenaamde Erath Charter. In dit document worden voor het eerst plannen omschreven om een productieauto met een zo laag mogelijke uitstoot te ontwikkelen. In 2013 wordt een speciaal team opgericht: G21. G staat voor Globe, 21 voor de eenentwintigste eeuw. De auto waaraan ze gaan werken, krijgt de naam Project G21 mee.

Eind 1994 krijgen de plannen serieuze vormen, als het G21-team een ontwerp klaar heeft voor een auto met een hybride aandrijflijn. Op dat moment wordt ook de naam Prius gekozen, wat Latijn is voor ‘eerste’ of ‘voor het eerst’. Begin 1995 krijgt het team goedkeuring van de Toyota-directie en kan het eerste prototype ontwikkeld worden.

Inmiddels is Toyota meer dan slagvaardig en is een bewuste keuze gemaakt voor elektrische aandrijflijnen. Niet langer wordt uitsluitend ingezet op superieure hybridetechniek van boegbeeld Prius, of gaat aandacht uit naar ondergeschikte Mirai met voorlopig weinig populaire waterstofaandrijving. Er moeten veel elektrische Toyota’s komen. Het merk wil een forse CO2-reductie behalen en de elektrische auto populariseren