Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Helft van alle bedrijven is onbewust van eigen emissie-uitstoot 

Gezien de wijzigende milieuregels beschouwt meer dan de helft van Europese bedrijven dat een duurzaam wagenpark een strategische keuze is. Toch blijkt uit recentelijk onderzoek van de European Fleet Emission Monitor (EFEM) van Alphabet dat er nog steeds een aanzienlijke kloof is tussen het aantal wagenparkbeheerders die zich daadwerkelijk bewust zijn van de EU- richtlijnen van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook is er nog steeds een aantal die niet gelooft dat deze richtlijnen kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsplannen.

Deze bevindingen komen voort uit antwoorden van meer dan 1000 besluitvormers in 12 landen. Hun antwoorden laten de complexiteit zien van hoe moeilijk het kan zijn om een bedrijf te verduurzamen. Het roept vragen op over hun bereidheid om zich aan te passen en gebruik te maken van regelgevende milieudoelstellingen van de EU. 

CSRD zal meer bedrijven raken 

Vanaf 2026 zullen bijna 50.000 Europese bedrijven te maken krijgen met de CSRD. De grootste ondernemingen zijn vanaf dan verplicht om ieder jaar een duurzaamheidsrapport uit te brengen over hoe milieu-, sociale en etnische bestuur aspecten van hun bedrijf invloed kunnen hebben op klimaatverandering. Echter blijkt uit onderzoek van het EFEM dat ruim 56% van de bedrijven niet reageert op deze oproep om hun bedrijf te verduurzamen. 

Onder her CSRD zijn bedrijven nu verplicht om de voortgang rondom duurzaamheid binnen de organisatie bekend te maken. Veel bedrijven onderschatten echter de inspanningen die nodig zijn om daadwerkelijk te veranderen en CO2-emissies te verlagen. 

Toch is er een langzame vooruitgang zichtbaar. Het onderzoek weerspiegelt namelijk dat de helft van de bedrijven belooft om hun voertuigemissies te verminderen door middel van e-mobiliteit. Er is een stijging van 5% (ten opzichte van vorig jaar) in leiders die hun emissiedoelstellingen in de gaten houden, nu 42%. Echter zit 44% van hen nog steeds boven de grens van 100 g/km. Dit laat een kleine daling van 6% zien. 

Deze langzame vooruitgang laat zien dat het dus cruciaal is om een constante controle omtrent emissie doeleinden te hebben om een bedrijf te helpen verduurzamen. Ook al gaat de vooruitgang langzaam, als er meer controles worden gevoerd zal ook de monitoring beter verlopen en zo het bedrijf helpen om verdere duurzame stappen te zetten. 

Controle en monitoring zorgt voor transparantie 

De uitvoering van controles is daarnaast cruciaal omdat veel bedrijven nog steeds in het duister tasten als het gaat om hun CO2-emissies. Veel hebben namelijk geen duidelijk beeld van hun wagenpark emissies. Hoewel er veel tools beschikbaar zijn die bedrijven kunnen helpen door betrouwbare gegevens te leveren, is de adoptie van deze digitale tools het voor veel bedrijven nog steeds een uitdaging. Slechts 3 op de 10 wagenparkbeheerders maken momenteel gebruik van tools om hun CO2-emissies te meten en analyseren. 

Doordat veel bedrijven een gouden kans over het hoofd zien door niet actief gebruik te maken van deze tools, onderschatten zij ook de complexiteit die gepaard gaat met het verduurzamen van een wagenpark. Velen denken dat het makkelijker is dan het daadwerkelijk is, omdat zij zich niet volledig bewust zijn van hoe hun bedrijf op dit moment aan het presteren is op het gebied van CO2-emissies. Uit onderzoek blijkt verder dat 44% van wagenparkbeheerders zich niet of nauwelijks geïnformeerd voelt over e-mobiliteit. Hierbij zijn uitdagingen van elektrische voertuigen, zoals een beperkt laadnetwerk, nog steeds obstakels voor bedrijven om over te stappen naar elektrisch rijden. 

De toekomst kleurt duurzaam 

Echter gaat het veel verder dan alleen bewust worden van emissies. Tegen 2025 verwacht de Europese Unie dat bedrijven continu aan het verduurzamen zijn en hun uitstoot verminderen. Markus Deusing, CEO van Alphabet International, vermeldt dat innovatie hierin cruciaal is. Volgens hem kan verduurzaming binnen bedrijven niet plaatsvinden zonder de hulp van digitalisering van het wagenparkbeheer, elektrificatie in het wagenpark en het gebruik van AI bij data monitoring. 

Staat jouw onderneming voor uitdagingen rondom mobiliteit en ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om de CO2-uitstoot te verminderen?