Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Grens 500 duizend laadpunten in Nederland behaald

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft in hun voortgangsrapportage laten weten dat in Nederland de grens van 500 duizend laadpunten is behaald. Ons land is hiermee koploper als je het vergelijkt met andere EU-landen. Brancheorganisatie BOVAG is positief over dit aantal. Toch is er nog werk aan de winkel. Lees in dit artikel meer over de uitrol van het landelijk dekkend laadinfrastructuur netwerk.

Grotendeels laadpalen aan huis

Volgens het rapport zijn het vooral private punten, (semi-) publieke oplaadpunten bij onder andere kantoren, op bedrijventerreinen, supermarkten en bij snellaadpalen langs de snelwegen. Openbare laadpalen blijven dus nog achter. Hier is dan nog ook flinke groei te behalen om de transitie naar elektrisch rijden zo goed mogelijk te laten verlopen. Zeker nu elk jaar het aantal voertuigen met een elektromotor toe blijven nemen. Er wordt landelijk en regionaal gekeken door overheden en beheerders van het net hoe capaciteit slimmer kan worden benut en uitgebreid.

Hoge kosten EV laden

De klimaatverandering, coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor een energiecrisis, economisch gezien. Deze crisis heeft ertoe geleid dat elektrisch rijden minder aantrekkelijk is geworden dan een auto die rijdt op benzine of diesel. Het laden van je EV is op sommige plekken wel twee tot drie keer zo duur geworden. Volgens NAL is het hier aan de overheid om in te grijpen, zodat de gestelde klimaatdoelstellingen niet in gevaar komen. Toch neemt het stimuleringsbeleid snel af, naar 1000 bij elektrische auto’s.

Opladen EV net zo makkelijk als laden van telefoon

Al een aantal jaren schommelt de verhouding elektrische voertuigen per openbaar laadpunt tussen de vier voertuigen per laadpaal. Uiteindelijk is het doel om het opladen van voertuigen net zo eenvoudig te maken als het laden van je smartphone. Om dit doel te bereiken worden er, behalve de punten langs de snelwegen, steeds meer snelladers bij onder andere winkelcentra, super- en bouwmarkten geplaatst. Maar ook interessante samenwerkingen zorgen voor een uitgebreider netwerk aan laadpalen. Zo hebben bijvoorbeeld PowerGo en Basic-Fit-sportscholen de handen ineen geslagen waardoor het opladen van je voertuig bij de gym mogelijk is.