Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

euro 6

Wat is Euro 6? (incl video)

Eerst waren het de trucks, maar nu gaan ook autofabrikanten (AudiMazdaCitroënOpel, om maar wat te noemen) prat op het feit dat hun motoren voldoen aan de Euro 6 norm. Maar wat is dit nou precies?

Euro 6 is een regelgeving van de Europese Unie waarmee een emissiestandaard voor voertuigen is vastgesteld. Hiermee moeten dieselauto’s net zo schoon worden als hun op benzine aangedreven varianten door middel van een lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden. Vanaf 1 september 2014 mogen dieselvoertuigen niet meer dan 80 mg aan stikstofoxiden uitstoten (tegenover de 60 mg per kilometer uit een benzineauto). Dit vervangt het vorige limiet van 180 mg per kilometer. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuwe auto’s aan de Euro 6 limieten voldoen.

Sinds de introductie van de Euro 1 regelgeving in 1993, is de emissie van het wegverkeer drastisch afgenomen. Geavanceerde technologie reduceert de emissie van stoffen zoals CO2, stikstofoxiden en roetdeeltjes. Technische ontwikkelingen in aandrijflijnen hebben ook een effect: sinds 1990 is het aantal roetdeeltjes uit dieselmotoren afgenomen met 99 procent, terwijl moderne diesels 98 procent minder stikstofoxiden uitstoten dan vergelijkbare voertuigen uit begin jaren ’90. Met de elektrificatie van het wagenpark zal de uitstoot nog minder worden.

De prijs voor auto’s die voldoen aan de Euro 6 norm vallen over het algemeen in dezelfde prijsklasse als vergelijkbare modellen met een Euro 5 stempel. Soms komen Euro 6 modellen met extra opties, zoals een andere transmissie of bijvoorbeeld andere banden, die de prijs omhoog drijven. Als de kosten voor deze extra’s worden weggenomen, is er geen aanzienlijk prijsverschil tussen de Euro 5 en Euro 6 modellen.

Diesels hebben een perfect getunede uitlaatbehandelsysteem nodig om aan de lagere limieten van Euro 6 te kunnen voldoen. Voor voertuigen tot ongeveer 1.700 kilo is een goedkope NOx opslag katalysator voldoende. Zwaardere voertuigen hebben een SCR katalysator met AdBlue nodig, een reukloze ureumoplossing die stikstofoxiden omzet tot waterdamp en stikstof.

Euro 6 betekent vooralsnog weinig verandering voor de bestuurder van de auto. Hoewel een Euro 6 voertuig minder uitstoot dan een vergelijkbaar Euro 5 model, is dit geen garantie dat deze ook in een lagere bijtellingsklasse valt. Hiervoor moet nog altijd naar de gemiddelde CO2-uitstoot worden gekeken.

Bosch maakte een informatieve video over Euro 6, deze is te zien op autojunk.nl.