Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Wat is de invloed van de productie van EV’s op het milieu?

Elektrisch rijden is positief voor de kwaliteit van de lucht, geluidsoverlast en het klimaat zelf. Er wordt aanzienlijk minder of geen schadelijke stoffen zoals CO₂ uitgestoten. Om de klimaatdoelstellingen in 2035 te behalen is een verschuiving binnen het transport naar elektrisch aangedreven modellen noodzakelijk.

Maar zijn deze elektrisch aangedreven modellen wel echt zo goed voor het milieu, als je kijkt naar de productie ervan? Je leest het antwoord op deze vraag in dit artikel.

Lithium en kobalt voor de productie van batterijen

De meeste elektrische voertuigen zijn voorzien van lithium-batterijen. Om lithium-ion batterijen te kunnen produceren zijn belangrijke materialen als lithium, kobalt, nikkel, mangaan en grafiek noodzakelijk. De winning van deze belangrijke grondstoffen kunnen zorgen voor problemen in het milieu, zoals de vervuiling van water en lucht en het verlies van biodiversiteit. Bij de productie van kobalt komen er ethische kwestiek kijken, aangezien het grotendeels afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo. Hier is vaak spraken van kinderarbeid en onmenselijke werkomstandigheden.

Zeldzame aardmetalen voor elektromotoren- en systemen

De zeldzame aardmetalen zoals neodymium, dysprosium, terbium en praseodymium worden gebruikt voor onder andere de elektromotoren en elektronicasystemen. Bij het winnen van deze grondstoffen komt er radioactief afval vrij. Daarnaast bestaat er een grote kans dat de giftige chemicaliën terecht komen in het milieu. Het gaat hierbij met name om China, aangezien dit land de belangrijkste producent is. In China zijn er steeds strengere regels en beperkingen ingevoerd betreft de productie van de zeldzame aardmetalen.

Wat doet de productie met ons grond- en drinkwater?

De productie van batterijen en het winnen van de noodzakelijke grondstoffen kan zorgen voor negatieve impact op het oppervlaktewater en drinkwater. Hoe groot de impact is, is afhankelijk van het type grondstof waar het om gaat en de manier waarop de grondstof wordt verkregen.

Om een voorbeeld te geven: het extractieproces van lithium heeft een enorme hoeveelheid water nodig om de grondstof uit zoutoplossingen te kunnen halen. Onder andere het grondwaterpeil kan worden verlaagd. Ook de beschikbaarheid van water en drinkwater kan in de omliggende gemeenschappen schaarser zijn.

Recyclen en hergebruiken van materialen

Om de impact op het milieu tijdens de productie van elektrische voertuigen zo klein mogelijk te houden, is recycling en hergebruik van materialen noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld de recycling van lithium batterijen ervoor zorgen dat de effecten op het milieu van de mijnbouw worden beperkt. Ook het recyclen van zeldzame aardmetalen draagt bij aan het verminderen van de impact op het milieu. Wel is het nog een technische uitdaging om bij zeldzame aardmetalen effectieve methoden te ontwikkelen betreft het recyclen.

Innovatie en technologische vooruitgang

De innovatie samen met de technologische ontwikkelen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de impact op het milieu gedurende de productie van EV’s. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen gaande, zoals onderzoeken naar alternatieve (bio) materialen. Niet-hernieuwbare grondstoffen zouden op deze manier worden gereduceerd. Ook de uitstoot van CO₂ kan hiermee worden teruggedrongen.

Kortom, de productie van elektrische voertuigen en auto’s die rijden op benzine of diesel heeft een negatieve invloed op het milieu. Om de (indirecte) uitstoot te kunnen vergelijken wordt de totale uitstoot van alle processen bij elkaar opgeteld. Dit wordt ook ‘well to wheel-uitstoot’, afgekort WTW, genoemd. Uit onderzoek van onder andere Milieu Centraal is gebleken dat de WTW bij elektrische voertuigen 30 tot 40% lager ligt dan bij een auto die rijdt op benzine of diesel.

Wil je meer weten over elektrisch rijden?