Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Overstappen naar elektrisch rijden: wat zijn de ontwikkelingen?

In het Nederlandse Klimaatakkoord staat aangegeven dat een personenauto zonder uitstoot al voor 2030 als ‘normaal wordt gezien’. Vanaf datzelfde jaar zijn er alleen nog maar nieuwe elektrische voertuigen te koop. Op dit moment wordt er steeds vaker overgestapt naar elektrisch rijden. Maar hoe snel gaat deze overstap? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en wat kun je in de toekomst verwachten? Je leest het in dit artikel.

Huidige stand elektrisch rijden in Nederland

Nog geen tien jaar geleden werd de vraag gesteld of de transitie naar elektrisch rijden überhaupt zal gaan gebeuren. Veel autobezitters hadden hun twijfels en ook de batterijen van een EV werden als te duur en te zwaar gezien. Anno 2023 zijn de twijfels weggenomen. Tegenwoordig zijn ook de autofabrikanten ervan overtuigd dat de transitie noodzakelijk is. Naast de elektrische personenauto’s worden er ook steeds vaker elektrische busjes, grote bussen en vrachtwagens 100% elektrisch.

Invloed oorlog in Oekraïne op elektrisch rijden

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van de energierekeningen extreem hoog werden. Zo is de prijs van gas en steenkool in de periode na de Russische inval in Oekraïne meer dan verdubbeld. Ook de olieprijzen stegen met bijna 30 procent. Met name in de industrie, transport en agrarische sector zijn de gevolgen van de prijsstijgingen het grootst. Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat we nóg sneller van het gas af willen door zelf, en zo schoon mogelijk, energie op te wekken. Kortom, ondanks de droevige taferelen die zich afspelen tijdens de oorlog, zien steeds meer mensen in dat afscheid nemen van fossiele brandstoffen noodzakelijk is. En dat is gunstig voor de transitie naar elektrisch rijden.

Overheid bouwt financiële voordelen elektrisch rijden af

Om de transitie naar elektrisch rijden op hetzelfde tempo als nu door te laten gaan, is het noodzakelijk dat de overheid (financieel) blijft bijspringen. In 2021 kreeg je nog zo’n 4000 euro toe als je een nieuwe elektrische auto kocht. Momenteel ligt dit bedrag rond de 2950. Uiteindelijk zal je alleen nog 1000 euro toe krijgen wanneer je een elektrische occasion aanschaft.

Toch is het volgens expert Auke Hoekstra, oprichter en directeur van onderzoeksbureau Zenmo simulations, geen ramp dat de stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen afneemt. Ooit moeten we er namelijk aan gaan geloven dat subsidie en belastingvoordeel hiervoor stopt. Het is nu aan de autofabrikanten om zoveel mogelijk betaalbare elektrische voertuigen op de markt te brengen om de transitie naar elektrisch rijden op gang te blijven houden.

Ontwikkeling van accutechnologie op dit moment essentieel

Er zijn verschillende technologische ontwikkelingen die bepalend zijn om elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op dit moment worden de ontwikkelingen binnen de accutechnologie als belangrijkste gezien. Hieronder vallen bijvoorbeeld accu’s die beschikken over meer vermogen of accu’s die minder metaalachtige grondstoffen, zoals kobalt, nodig hebben. Daarnaast spelen ook de ontwikkelingen binnen de laadinfrastructuur een grote rol. Een voorbeeld is vehicle to grid. In de toekomst kunnen we dus nog veel technologische innovaties verwachten die het elektrisch rijden aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker maken.