Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

co2 emissiefactoren

Is emissieloos rijden wel ‘emissie loos’?

Iedereen kent de termen ‘emissieloos’ of ‘zero emission’ wel. Deze term wordt namelijk aan auto’s gegeven die volledig elektrisch rijden, volledig op waterstof of gedeeltelijk elektrisch en gedeeltelijk op waterstof rijden. Maar de ACCC (Australian Consumer and Competition Commission) heeft besloten dat zij vinden dat deze term niet meer gebruikt mag worden. Zij concluderen namelijk dat het gebruik van de term misleidende reclame is.

De ACCC is een Australische bond die fungeert als soort waakhond voor consumenten. Zij vinden dat de term ‘zero emission’ foutieve reclame is. Waarom? Alle auto’s stoten emissies uit. Lees verder en ontdek hoe dit zit.

Hoe stoten elektrische auto’s emissies uit?

Een elektrische auto stoot tijdens het rijden geen emissies uit. Dit komt doordat het voertuig gebruik maakt van een elektromotor in plaats van een brandstofmotor. Maar toch stoten elektrische auto’s indirect wel emissie uit. Uit een onderzoek van TNO (2015) blijkt dat een elektrische auto een gemiddelde uitstoot van 10 gram CO₂ per kilometer heeft, terwijl de gemiddelde benzineauto een uitstoot van 200 gram CO₂ per kilometer heeft. De uitstoot voor EV’s is dus beduidend lager, maar zoals de ACCC ook beargumenteert: het is geen 0.

TNO heeft in het onderzoek namelijk niet alleen gekeken naar het rijden met elektrische auto’s, maar ook naar de productie van de stroom waarop de auto’s rijden en de productie van de voertuigen zelf. Dat wordt ook wel Well-to-Wheel genoemd. In Australië, waar de ACCC actief is, wordt de meeste stroom nog opgewekt in kolencentrales. Dit is alles behalve een duurzame manier voor het opwekken van energie en de ACCC vindt dat dat meegenomen moet worden.

Ook in Europa wordt het in de gaten gehouden

Niet alleen in Australië wordt er nauw gekeken naar duurzaamheidsclaims die bedrijven maken, ook in Europa is dat het geval. Zo houdt de Autoriteit Consument en Markt in ons land groene claims gemaakt door Nederlandse bedrijven in de gaten. Maar ook de Europese Commissie maakt zich hard voor het tegengaan van greenwashing.

Greenwashing is een truc die bedrijven gebruiken om zich groener voor te doen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Op deze manier hopen ze hun reputatie te verbeteren, en meer klanten binnen te halen of deze te behouden. Het zijn van een duurzaam bedrijf is tegenwoordig voor veel consumenten en afnemers namelijk een belangrijk punt in de koopoverweging. Vaak wordt bij greenwashing informatie weggelaten of worden er misleidende beloftes gedaan die toch niet waar gemaakt gaan worden.

Maar in Europa en Australië zijn ze hier dus steeds strenger op. De Europese Directive on Green Claims verplicht bedrijven om gemaakte duurzaamheidsclaims waar te maken. Hierdoor kunnen er geen loze beloftes meer gemaakt worden en moeten bedrijven wel investeren in duurzaamheid, willen ze zo gezien worden.

co2 uitstoot berekenen auto

Wat betekent dit voor de toekomst?

In Australië zijn er aan de hand van de uitspraken van de ACCC nieuwe richtlijnen gemaakt waaraan bedrijven zoals autoproducenten zich moeten houden. Er moet duidelijker gecommuniceerd worden vanuit bedrijven naar consumenten om zo minder verwarring te krijgen. Ook in Europa krijgen bedrijven door de nieuwe Directive opgesteld door de Europese Commissie steeds minder de kans om te greenwashen.

Toch zullen bedrijven hun groene label willen behouden. Deze strengere regelgevingen kunnen er dus voor zorgen dat bedrijven daadwerkelijk meer gaan investeren in duurzaamheid. Ook zullen ze duurzaamheidsclaims die ze gemaakt hebben of nog gaan maken zeker waar maken.

Emissieloos rijden?

En wat betreft emissieloze auto’s: het produceren van EV’s zal in de komende jaren nog niet zonder uitstoot kunnen. Daarentegen kan het opwekken van energie om op te rijden wel zonder uitstoot. In Nederland wordt al 40% van de energie voor auto’s opgewekt uit herbruikbare bronnen. En daarnaast is er een opmars van auto’s die op waterstof rijden. Waterstof wordt ook gewonnen uit hernieuwbare energie. Dit is dus ook emissieloos rijden te noemen. Maar ook voor waterstofauto’s geldt ook: bij de productie komen er wel emissies vrij.

Het wordt dus voorlopig moeilijk om auto’s daadwerkelijk volledig emissieloos te laten rijden als je kijkt naar het gehele proces van productie tot gebruik. Maar op dit moment zijn we in Nederland in ieder geval hard bezig om de emissie zo laag mogelijk te krijgen.