Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

In april 2023 30 miljoen euro beschikbaar voor zero-emissie vrachtwagens

De overheid stelt op dinsdag 4 april 2023 om 9 uur ’s morgens 30 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om de aanschaf van Zero-emissie vrachtwagens te stimuleren voor ondernemers en non-profitorganisaties. Deze subsidie wordt Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks, afgekort AanZET genoemd.

Vorig jaar was het beschikbare budget van 30 miljoen euro binnen één dag overtekend. Bereid je als ondernemer dus goed voor op de aanvraag van de AanZET. Zeker wanneer je opereert in één van de 30 tot 40 gemeenten waar in 2025 een zero-emissiezone gaat worden ingevoerd, zoals in de hoofdstad Amsterdam.

In deze blog lees je meer over de voorwaarden om de AanZET te ontvangen en hoe je deze aan kunt vragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de AanZET?

Hoe hoog het bedrag is van de subsidie die je ontvangt, hangt af van de voertuigcategorie. Zo ontvangt een grote onderneming voor de aanschaf van een N2 bakwagenchassis met een gewicht vanaf 4.250 kilogram bijvoorbeeld maximaal 12,5% van de verkoopprijs aan subsidie. Hierbij geldt er een maximum bedrag van 17.800 euro. Wanneer je de subsidie wilt ontvangen, is het belangrijk dat je onderneming voldoet aan alle voorwaarden. Gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen met rechtspersoonlijkheid doen niet mee.

Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto die valt in de voertuigcategorie N3 of N2 met een gewicht vanaf 4.250 kilogram komt in aanmerking voor de subsidie. Financial lease wordt gezien als het aankopen van een vrachtauto en valt wel binnen de regeling. Met een operational leasecontract kom je niet in aanmerking voor de AanZET.

Wanneer wordt de vrachtauto als nieuw gezien?

De Rijkdienst voor Wegverkeer – ook wel bekend als RDW- houdt het kentekenregister bij. Een vrachtauto is nieuw wanneer de vermelding van de volgende zaken in het kentekenregister gelijk is:

  • de datum van de eerste inschrijving in Nederland
  • de datum van de eerste toelating
  • de datum op de tenaamstelling op naam van de aanvrager van subsidie

Hoe vraag je de AanZET aan?

Vanaf dinsdag 4 april om 9 uur kun je de AanZET aanvragen. Je hebt minimaal eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig om de subsidie aan te kunnen vragen. Het voorbereiden van de subsidieaanvraag kun je het beste doen met de daarvoor samengestelde checklist, de checklist AanZET.

Voorbeelden van de stappen die je moet doorlopen zijn: het bepalen van je type onderneming en uitzoeken binnen welke categorie de nieuwe vrachtwagen valt?

Wil je een subsidie aanvragen voor een elektrische personenwagen?