Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

De belangrijkste maatregelen om groener de weg op te gaan in 2024

Verken de weg naar groenere mobiliteit in Nederland in 2024. CE Delfts recente onderzoek belicht duurzame transitie. Dit rapport, gericht op beleidsmaatregelen voor gedrags- en uitstoot beïnvloeding, biedt cruciale inzichten. Ontdek de vier maatregelen die gezamenlijk een solide basis leggen voor een efficiënter en duurzamer mobiliteitssysteem

Maatregel 1: Aanschafsubsidie voor elektrische auto’s

De aanschafsubsidie voor elektrische auto’s, variërend tussen 2.000 en 5.000 euro, blijft een doeltreffende stimulans voor de overgang naar elektrisch rijden. Deze financiële prikkel moedigt niet alleen de aanschaf van elektrische voertuigen aan, maar heeft ook een indirect positief effect voor reizigers minder kilometers te laten maken met fossiele brandstof auto’s. Een mobiliteitsrevolutie is gaande. Maar de inkomensgerelateerde verdeling van milieuwinst vraagt om zorgvuldige aandacht.

Maatregel 2: Twee flinke sprongen naar emissiereductie

De vervoertegoeden, zowel voor auto verkoop zonder nieuwe aanschaf als voor de sloop van oude auto’s, manifesteren zich als krachtige instrumenten. Ze dragen bij aan aanzienlijke emissiereductie en vormen zo een essentieel onderdeel van de strijd voor schonere mobiliteit. Wanneer we dieper inzoomen op de dynamiek van deze maatregelen, zien we dat het verkleinen van het Nederlandse wagenpark een positief domino-effect heeft voor het milieu. Niet alleen wordt de lucht schoner door minder vervuilende auto’s op de weg, ook ontstaat er ruimte voor de adoptie van schonere, duurzamere voertuigen.

Deze maatregelen hebben ook een sociale impact die verder reikt dan enkel milieudoelstellingen. Terwijl huishoudens met een inkomen boven de 60.00 euro voornamelijk profiteren van de EV-subsidie, is het opvallend dat ongeveer 60 procent van de milieudiensten van de vervoertegoeden ten goede komt aan gezinnen met een inkomen onder de 45.000 euro. Hiermee worden niet alleen financiële prikkels gegeven voor gedragsverandering, maar ook de last van emissiereductie eerlijker verdeeld, waardoor duurzaamheid toegankelijker wordt voor bredere lagen van de bevolking.

Maatregel 3: Een klimaatticket met beperkte vlucht

Het ‘klimaatticket’, oftewel de ov-kaart met een goedkoop maandtarief, blijft echter minder effectief dan gehoopt. De beperkte overstap van auto naar openbaar vervoer belemmert de gewenste emissiereductie. Een interessante observatie is dat de nieuwe ov-reizigers vooral voormalige voetgangers of fietsers zijn, wat de verwachte impact op CO2-uitstoot verkleint. Hoewel het klimaatticket zijn waarde heeft, blijkt het niet de panacee voor emissiereductie te zijn. 

Maatregel 4: Slimme combinaties voor optimaal resultaat

CE Delft benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak. Het combineren van verschillende maatregelen kan leiden tot een synergetisch effect. Ontmoediging van auto’s kan bijvoorbeeld hand in hand gaan met het stimuleren van het openbaar vervoer. Echter, de organisatie waarschuwt: het is niet simpelweg een kwestie van milieuwinsten optellen. Elke combinatie vereist een doordachte analyse om de impact nauwkeurig te beoordelen.

Groene mix voor mobiliteitstransformatie

De sleutel ligt juist in het vinden van de perfecte balans tussen financiële stimulansen, gedragsverandering en emissiereductie. De weg naar een duurzame toekomst vereist niet alleen slimme beleidsmaatregelen, maar ook een inclusieve benadering om ervoor te zorgen dat de voordelen gelijkmatig worden verdeeld over alle lagen van de samenleving. Zo transformeren we onze mobiliteit. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen.