Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Circulariteit in de mobiliteitssector

Binnen een circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem gelaten, zonder dat de waarde ervan verloren gaat. ‘De activiteiten van de mens uitvoeren binnen de veilige grenzen brengen van de planeet’, dat is het doel van een wereldwijde circulaire economie. Momenteel wordt meer dan 90% van de materialen verspild of gaat verloren. In totaal is de wereldeconomie pas voor 7,2% circulair te noemen.

Elk jaar overschrijden we de veilige milieugrenzen, ook wel planetary boundaries, van de aardbol. Verandering is dan ook nodig. Een circulaire economie zou het verschil kunnen maken. In deze blog lees je alles over circulariteit in de mobiliteitssector.

Hoe vervuilend is transport?

Ondanks dat we ons van de ene bestemming naar de andere bestemming moeten verplaatsen, zijn de huidige transportsystemen wereldwijd gezien de meest impactvolle. Zo verbruiken vervoermiddelen veel fossiele brandstoffen, worden natuurlijke omgevingen versnipperd en ontstaat er schade aan ecosysteemfuncties.

Personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale broeikasgasemissies. Vervoer is een belangrijke bron voor de vervuiling van de lucht, met name in de grote steden. Van alle vervoermiddelen in Nederland, is de trein het vervoermiddel met de minste CO2-emissie. Het voertuig met de meeste uitstoot is de personenauto.

Stappen naar een circulaire mobiliteitssector

Er zijn een aantal mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een circulaire economie. Deze circulaire mobiliteitsoplossingen zetten we hieronder op een rij: