Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

toyata mirai

Alles over de werkelijke milieudruk van de brandstofcelauto

Het zou wel eens ongunstiger kunnen uitpakken dan gedacht. Is vertrouwde hybridetechniek dan toch efficiënter?

Alles staat of valt met de rekenmethode die erop wordt losgelaten, zonder te willen pleiten voor fact free politics. De vervuiling van kolencentrales wordt vaak als argument tegen elektrische auto’s gebruikt, terwijl bij auto’s op benzine of diesel vrijwel niemand het raffinageproces en het brandstoftransport als deel van de uitstoot ziet. Een andere categorie is de auto op waterstof. Dat lijkt een schone brandstof te zijn, maar de vraag is of dat werkelijk zo is.

Het kost namelijk nogal wat energie om de brandstofcel door een chemische reactie van waterstof en zuurstof elektriciteit te laten produceren. Het grote voordeel is dat het een relatief schoon proces is. Uit de uitlaat van de auto komt alleen maar water. Maar ondertussen is de efficiëntie beperkt tot 50 %. Slechts een kwart van de initiële energie wordt gebruikt voor de aandrijving van de auto, volgens een artikel van Victor A. Ettel op Greencarreports. Dat is een fors verschil met de elektrische auto, die een efficiëntie van 80 % heeft.

De Toyota Mirai en de Honda Clarity Fuel Cell, beide met brandstofceltechniek, behoren volgens de Amerikaanse verbruiksinstanties tot de zuinigste auto’s op de markt. Dat wordt gemeten in MPGe, waarbij de e staat voor equivalent. Het verbruik vergeleken met dat van een auto op benzine of diesel. Omgerekend is het verbruik zo’n 3,5 l/100 km. Er wordt gekeken naar de afstand die de auto af kan leggen op dezelfde hoeveelheid energie als één gallon (ruwweg 4 liter) brandstof. Dat is wat vals, aangezien de productie van waterstof een dubbele hoeveelheid energie vereist als het eindproduct bevat. Ook wordt er buitengewoon weinig hernieuwbare energie ingezet voor de productie van waterstof, in Amerika althans.

De beweringen dat brandstofceltechnologie een gunstige invloed heeft op het milieu en dat de uitstoot van broeikasgassen fors minder is lijken onterecht. Vooral als er wordt uitgegaan van de gehele brandstofketen. Daarbij zijn auto’s op waterstof loeiduur en valt er ook al niet goedkoop mee te tanken. Als het al lukt om een waterstofpomp te vinden. Zitten er afgezien van het ontbreken van plaatselijke uitstoot, dan vooral nadelen aan de brandstofcelauto?

Nog altijd worden er diverse tests uitgevoerd met waterstof als brandstof; recent werd bekend dat Toyota een truck ontwikkelt en UPS bezig is met een bezorgbus. Tot een definitieve doorbraak lijkt het echter niet te leiden. Momenteel zijn er 31 brandstofcelauto’s in ons land.

Foto: een Toyota Mirai bij een (zeldzame) waterstofpomp