Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

40% van de Nederlandse bedrijven zet zich in CO2-afdruk medewerkers te verlagen

Dit percentage is gebleken uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS software. In totaal namen er meer dan tweeduizend HR-professionals deel aan het onderzoek. Ook is gebleken dat 3% van de bedrijven in Nederland een financiële regeling bedacht voor werknemers om hun woning te gaan verduurzamen. Lees in dit artikel meer over het verminderen van de CO2-afdruk onder medewerkers.

Duurzaamheid leeft onder Nederlandse bedrijvigheid

Ondanks de krappe arbeidsmarkt en economische onzekerheden blijft duurzaamheid een belangrijk topic. Het zijn vooral de onderwerpen handel, transport en dienstverlening die hoog scoren als het gaat over het verminderen van CO₂-uitstoot onder medewerkers. Zo heeft bijna twee derde van de Nederlandse organisaties vervoersmiddelen gepromoot die minder of geen schadelijke stoffen uitstoten. Onder deze vervoersmiddelen vallen onder andere de elektrische fiets, trein of de hybride en elektrische auto.

Meer over de CO2-registratie voor bedrijven

Het beperken van de CO2-afdruk blijft niet volledig vrijblijvend. Ook de overheid grijpt in. Zo geldt vanaf 1 januari 2024 de zogenoemde CO2-registratieplicht. Deze plicht geldt voor jou als je een werkgever bent met meer dan 100 werknemers of een werknemer bent bij een groot bedrijf. Dit komt neer op zo’n 8 duizend organisaties die zich aan deze nieuwe registratieverplichting moeten gaan houden. Het Rijk wil inzicht verkrijgen in alle CO₂ dat wordt uitgestoten door het zakelijke verkeer, met als doel de gestelde doelen uit het Klimaatakkoord van 2019 behalen.

Berekenen van CO2-footprint

In vergelijking met China – waar dagelijks zo’n 30 miljard kilo aan CO₂ wordt uitgestoten – heeft Nederland een relatief lage CO2-footprint. Dagelijks zijn we in ons land verantwoordelijk voor meer dan 400 miljoen kilo. Door het berekenen van het carbon footprint, weet je voor hoeveel uitstoot je als persoon of organisatie verantwoordelijk voor bent. Je berekent de uitstoot met de volgende formule:

Emissie per reizigerskilometer = (aantal kilometers x emissiefactoren) / aantal inzittenden

Wil je meer weten over de CO₂-uitstoot in Nederland?