Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Subsidie voor VvE met laadpalen

De behoefte aan laadpalen in de buurt neemt gestaag toe. Bij het rijden van een EV is een laadpaal thuis en op het werk dan ook vaak een minimale vereiste. Het is echter nog niet altijd eenvoudig om thuis een laadpaal neer te zetten, zeker niet wanneer je te maken krijgt met een vereniging van eigenaren die inspraak heeft op het wel of niet plaatsen van een laadpaal. Gelukkig is er bij het plaatsen van een laadpaal vaak wel een mogelijkheid om subsidie aan te vragen, wat het ingewikkelde proces in ieder geval een klein stukje aantrekkelijker maakt.

Steeds meer elektrisch vervoer

Mensen gaan steeds meer met elektrische auto’s en andere voertuigen rijden. Het VvE laadloket geeft aan dat naar verwachting 25% van de Nederlanders elektrisch zal rijden in 2030. Dit komt ook doordat het kabinet ernaar streeft dat alle nieuwe auto’s emissieloos zullen zijn in 2030. Er is dus een dringende behoefte aan laadpalen in de komende jaren. Er moet aan allerlei eisen voldaan worden om een goed draagvlak te creëren bij alle inwoners van een complex of gebouw en de VvE-leden, maar het proces van het aanschaffen van één of meer laadpalen is lang en complex. Hierdoor is het niet erg aantrekkelijk om met een elektrische auto te gaan rijden als je dan ook nog zo’n laadpaal moet regelen. Daarbij hebben leden van een VvE vaak een hoop vragen over bijvoorbeeld kosten, energieverbruik en brandveiligheid. Hiervoor is er het oplaadpuntenadvies. Dit is advies van een deskundige, die na een inspectie op locatie aangeeft of en hoe je zo toekomstbestendig mogelijk één of meerdere laadpalen kan laten aanleggen. Een oplaadpuntenadvies is ook een kostenpost, waardoor het niet aantrekkelijk is om het hele proces door te lopen. Sinds 24 januari 2022 is het mogelijk om hier een subsidie voor aan te vragen, waardoor het inwinnen van advies een stuk aantrekkelijker wordt gemaakt.

Ook in appartementgebouwen wordt de vraag naar laadpalen steeds groter

Een subsidie voor advieskosten

Er kan ná het aanvragen en ontvangen van het oplaadpuntenadvies een subsidie aangevraagd worden voor de advieskosten. Met deze subsidieregeling komen VvE leden in aanmerking voor de vergoeding van 75% van de kosten voor het advies over het aanleggen van één of meer laadpalen. Maar let op: het advies dat het VvE-lid ontvangen heeft, moet wel voldoen aan een aantal eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze eisen zetten we hieronder kort op een rijtje.

  • Het advies moet een prognose voor de laadbehoefte bevatten voor minimaal 10 jaar;
  • Als het advies interne parkeerplaatsen betreft, moet het advies een aanbeveling voor het waarborgen van de brandveiligheid bij het installeren van een laadpaal bevatten;
  • In het advies moeten aanbevelingen staan voor het verdelen van de kosten van de laadpalen tussen de vereniging en de gebruikers;
  • Het advies moet een aanbeveling hebben over de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de laadpalen. Het gaat dan om het optimaal verdelen van de beschikbare energie over opladende voertuigen, de mogelijkheid om het laden te stoppen of vertragen als het stroomnetwerk overbelast dreigt te raken en de borging van de fysieke en digitale veiligheid;
  • Ten slotte moet het advies een toelichting bevatten op de relevante wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de eerder genoemde punten.
Gebruik van een laadpaal in een appartementencomplex

Is dit proces doorlopen? Dan ben je er nog niet helemaal. Het advies moet gebruikt worden om het bestuur van de VvE ervan te overtuigen de laadpalen aan te schaffen. Het is daarom handig om andere leden ook in dit proces mee te nemen. Halverwege 2022 wordt het mogelijk voor individuen om te beslissen over de plaatsing van een laadpaal, als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Meer informatie is te vinden bi het VVE Laadloket.