Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

elektrische auto

Is elektrisch rijden beter voor het milieu?

De milieuvoordelen van elektrisch rijden worden geregeld benadrukt. Zo stoot een elektrische auto geen CO2 uit wanneer hij rijdt, terwijl reguliere benzine- en dieselauto’s dat wel degelijk doen. Maar wat als je ook indirecte milieu-effecten meeneemt? Is elektrisch rijden in haar totaliteit dan ook beter voor het milieu dan rijden in een niet-elektrische auto?

Directe uitstoot bij elektrisch rijden

Naast de directe CO2-uitstoot, hebben ook fijnstof en stikstof effect op het milieu. Deze stoffen kunnen vrijkomen wanneer de motor van een auto draait. Normaliter vind je fijnstof in uitlaatgassen en komt het vrij bij slijtage van remmen, banden en het wegdek. EVs hebben geen uitlaatgassen en ook slijten de remmen minder snel dankzij andere, slimme manieren van remmen: regeneratief remmen. Hoewel de banden wel sneller slijten vanwege het gemiddeld hogere gewicht van de auto, blijft de fijnstofuitstoot van een EV aanzienlijk lager dan die van een niet-elektrische auto.

Doordat een EV tijdens het rijden amper fijnstof en daarnaast ook geen stikstofoxide uitstoot, blijft de luchtkwaliteit van een hoger niveau dan wanneer er diesel- of benzineauto’s op de weg zijn.

De impact van brandstofproductie

uitstoot auto

Daarnaast speelt de milieu-impact die gegenereerd wordt bij het produceren van de brandstof van auto’s – diesel, benzine of elektriciteit – een rol. Bij het opwekken van elektriciteit wordt doorgaans CO2 en stikstofoxide (NOx) uitgestoten. De hoeveelheid hiervan hangt echter af van de energiebron. Bij hernieuwbare energie zoals zon- of windenergie komt significant minder CO2 en NOx vrij dan bij elektriciteit van fossiele energiebronnen.

Hoewel de energiebron dus een verschil maakt, is een elektriciteit altijd een schonere brandstof dan benzine en diesel. Ook wanneer een EV grotendeels op grijze stroom zou rijden, stoot deze aanzienlijk minder CO2 uit dan een auto op benzine en diesel.

Milieu-impact door produceren

Om een volledig beeld te schetsen van in de impact van elektrisch rijden, kan ook gekeken worden naar de productie van de auto en met name de motor. Het meenemen van alle aspecten wordt ook wel Well-To-Wheel genoemd. Waar niet-elektrische auto’s een verbrandingsmotor hebben, heeft een EV een elektromotor met accu. Hier gaat een verschil in uitstoot mee gepaard.

De accu bevat onder andere lithium, grafiet, nikkel en kobalt. Deze grondstoffen zijn schaars en de winning ervan kan schadelijk zijn voor het milieu, bijvoorbeeld door water- en bodemvervuiling. Bij de productie van een EV inclusief accu komt meer CO2 vrij dan bij de productie van een benzineauto. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de lage hoeveelheid CO2 die de EV uitstoot bij het rijden.

Zo stoot een gemiddelde elektrische auto 60% minder CO2 uit dan een gemiddelde benzineauto over zijn een gemiddelde levensduur van 18 jaar. In haar totaliteit is elektrisch rijden dus niet volledig klimaatneutraal, maar wel een stuk beter voor het milieu dan een auto op benzine of diesel. Overweeg jij elektrisch rijden? Ontdek meer over de elektrische auto.

Elektrische auto

Hoe zit het met de toekomst van elektrisch rijden, welke kosten komen hierbij kijken en wat zijn de beste EV’s van het moment?