Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Hoe duurzaam is een elektrische auto nu eigenlijk?

De elektrische auto is het duurzame alternatief voor de conventionele auto die op diesel of benzine rijdt. Maar is de elektrische auto wel echt duurzaam? Natuurlijk, het is beter voor het milieu, maar echt klimaatneutraal zijn ze ook zeker niet. Dit betekent ook niet dat we de elektrische auto moeten afschrijven, maar wel dat er nog plek is voor een hoop verbetering en dat dat ook noodzakelijk is voor de toekomst. Hier een aantal minder duurzame aspecten van de elektrische auto en hoe dit aangepakt kan worden.
Uitstoot en vervuiling
Je zult bij dit kopje wel een beetje gek op kijken, want elektrische auto’s hebben toch helemaal geen uitstoot? Geen directe uitstoot ja, maar indirecte uitstoot wel. De productie van deze auto’s stoot bijvoorbeeld nog steeds een hoop vuil de lucht in. Bij de productie van elektrische auto’s is het accupakket de grootste boosdoener als het gaat om CO² uitstoot, de rest is niet anders dan een normale auto. Naar verhouding is de productie van een elektrische auto dus vervuilender dan van een normale auto, maar het gebrek aan uitstoot tijdens het gebruik van de elektrische auto maakt dit weer ruimschoots goed.

Ook de energie waarop elektrische auto’s rijden is nog lang niet altijd groen. Wij wekken nog steeds veel energie op met fossiele brandstoffen en nog beperkt door middel van de wind of zon. Dit zal zich waarschijnlijk zelf op gaan lossen, omdat de transitie naar groene energie al volop bezig is en de noodzaak voor energie van hernieuwbare bronnen het laatste jaar hard gestegen is.

Dan heeft iedere auto, elektrisch of niet, de uitstoot van fijnstof door slijtage aan banden, remmen, etc. Dit lijkt bij een elektrische auto wel 25 tot 40 procent lager te liggen.
Recyclen
We hebben allemaal wel eens beelden gezien van een autokerkhof of een schroothoop. Dit is nog steeds het idee wat we hebben bij wat er met auto’s gebeurt nadat ze afgeschreven of niet meer bruikbaar zijn. Dit is niet helemaal onwaar, maar ook niet meer zo erg als we denken. Het is niet echt meer een probleem, maar nog wel belangrijk om te noemen.
Als we kijken naar auto’s in het algemeen, dan is zo’n 85% van het geheel recyclebaar.

Bij elektrische auto’s ligt de zorg met name bij de accu, omdat de productie daarvan zo vervuilend is. Veel accu’s worden gemaakt van lithium, kobalt, grafiet, of nikkel. Dit zijn vrij zeldzame grondstoffen, waar dus verantwoord mee omgegaan moet worden. Maar gelukkig is er hier al veel vooruitgang en potentie te vinden. De accupakketten worden kritisch beoordeelt en nooit zomaar afgedankt. Ze gaan veel langer mee dan we eerst dachten en worden meerdere keren hergebruikt voordat ze echt niet meer bruikbaar zijn. Vaak worden ze voor een tweede keer in een andere auto gebruikt. Wanneer ze echt niet meer geschikt zijn voor de auto, zijn ze nog prima te gebruiken voor statisch gebruik. Het opslaan van groene energie of het stabiliseren van het elektriciteitsnet bijvoorbeeld.
En dan komt de tijd voor het recyclen. Momenteel is het verplicht om minimaal 50% van de accu te recyclen, maar er is potentie voor een veel groter percentage. Zo claimt het merk Tesla wel 92% van een accupakket te kunnen recyclen.

Door dit hele proces heeft een accu toch algauw een totale levensduur van 15 tot 25 jaar. Mede hierdoor zijn er nog maar weinig afgedankte accu’s om te recyclen en is er nog maar weinig praktijkervaring mee. Maar de potentie en vastberadenheid zijn er wel al.