Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Goede start van 2024: nu al recordaantal verkopen EV’s in Nederland

2024 begint spectaculair voor de Nederlandse autowereld, met een opvallende toename in de verkoop van elektrische auto’s. Nieuwe statistieken van BOVAG en RAI Vereniging schilderen een veelbelovend beeld van de opkomende elektrische mobiliteit revolutie. Duik mee in deze cijfers en ontdek de nieuwste trends in elektrische voertuigen van 2024 in Nederland.

Grote toename in hoeveelheid verkopen EV’s

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vertoont januari 2024 een opmerkelijke toename van maar liefst 5,5% in de verkoop van elektrische auto’s. Deze cijfers getuigen van een groeiende acceptatie van elektrische mobiliteit onder Nederlandse automobilisten. De keuze voor duurzaamheid lijkt stevig verankerd in de harten van autokopers, waardoor de voertuigen een steeds prominentere plaats innemen op de Nederlandse wegen. 

Elektrificatie in de lift

Opvallend is de significante stijging van het marktaandeel van elektrische voertuigen. In januari 2023 stond dit aandeel nog op 15,5%, maar in dezelfde maand van 2024 heeft het de grens van 25,3% doorbroken. Deze significante toename illustreert niet alleen een groeiend aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen, maar ook een verschuiving in de mindset van automobilisten, waar duurzaamheid en milieubewustzijn de boventoon voeren.

De opmars van groene kracht

Naast het succes van elektrische auto’s, vertonen ook hybride voertuigen een opmerkelijke groei. Het marktaandeel stijgt aanzienlijk, van 36% naar 43,9%, wat duidt op een groeiende acceptatie van hybride aandrijving. Deze trend is ook terug te zien in de keuzes van consumenten, die steeds meer openstaan voor diverse vormen van duurzame mobiliteit. Tegelijkertijd zien we een opvallende daling in het marktaandeel van benzinevoertuigen, dat afneemt van 46,9% naar 29,5%. De verschuiving in deze dynamiek onderstreept niet alleen de evolutie naar elektrische voertuigen, maar benadrukt ook de bredere acceptatie van verschillende duurzame aandrijfopties op de mobiliteitsmarkt.

Uitdagingen en positieve kanten

Optimistische geluiden weerklinken over de acceptatie van elektrische voertuigen. Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG, benadrukt de noodzaak van consistent overheidsbeleid voor duurzame vooruitgang. Consumenten tonen een groeiende interesse in duurzaamheid. Duidelijke richtlijnen en stimuleringsmaatregelen zijn belangrijk om deze positieve trend voort te zetten. RAI Vereniging voegt eraan toe dat het succes van elektrische auto’s afhankelijk is van een goed ontwikkeld laadnetwerk, betaalbaarheid en fiscaal stimuleringsbeleid na 2025.

Elektrische toekomst in zicht

De cijfers van januari 2024 laten een hoopvolle toekomst zien voor de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Met stijgende verkoopcijfers, een groeiend marktaandeel en veranderende brandstof dynamiek lijkt de elektrische revolutie in volle gang. De transitie naar duurzame mobiliteit is niet langer een trend, maar een essentieel kenmerk van de Nederlandse autowereld.