Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Een nieuw tijdperk voor de circulaire economie in de automotive

In de circulaire economie is er geen afval meer en worden grondstoffen steeds weer opnieuw hergebruikt. De overheid helpt een handje om een circulaire economie te kunnen realiseren. Dit gebeurt onder andere door stimulerende wet- en regelgeving.

Op dit moment zijn producenten en importeurs van bijvoorbeeld banden, elektronica, verpakkingen en batterijen (mede)verantwoordelijk voor het afvalbeheer dat voortkomt uit geproduceerde producten die op de markt verschijnen. Maar ook voor producenten en importeurs van auto’s geldt deze producentenverantwoordelijkheid. Het Franse automerk Renault neemt de volgende stap als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid richting duurzame productie van auto’s. Hoe Renault dit gaat realiseren? Je leest het antwoord op deze vraag in deze blog.

Producten die hergebruikt kunnen worden voorkomen afval

Het doel is om Nederland in 2050 volledig te laten draaien op een circulaire economie. Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het van belang dat producten circulair ontworpen worden. Dit houdt in dat producten op zo’n manier worden gemaakt, dat deze gemakkelijk te repareren zijn, gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Hiermee wordt het produceren van afval tegengegaan.

Het is voor de producent dan ook noodzakelijk om vooraf na te gaan wat er na afloop gebeurt met een gekocht product. Gebruiksduur en levensduur zijn hierbij termen die centraal staan. Het is belangrijk dat producten en materialen zo lang mogelijk hun waarde behouden en tot nut zijn.

Renault Group richt ‘The Future is Neutral’ op

Het Franse automerk Renault zet een volgende stap naar duurzame productie van auto’s, met dochteronderneming ‘The Future is NEUTRAL’. Momenteel bestaat een auto uit slechts 2 tot 30% aan gerecyclede materialen uit alle industrieën. Dat kan beter. Met deze dochteronderneming streeft Renault naar grondstofneutraliteit in 2030.

De voorsprong in kennis wordt niet alleen gebruikt voor hun eigen merk, maar is ook bedoeld om te delen met andere spelers binnen de automotive. De ambitie is om met elkaar dankzij recycling de volgende fase binnen de auto-industrie te bereiken en hiermee Europese leider te worden binnen de circulaire auto-economie.

Focus op recycling

Door de huidige kennis in te zetten in combinatie met partnerschappen, wil Renault volledige recycling toepassen op alle aspecten van de levensduur van een auto. Het gaat hierbij om grondstof, materiaal en onderdelen, maar ook om fabricage en onderhoud. Materiaal dat nodig is om een auto te kunnen produceren, moet volledig gerecycled en her te gebruiken zijn. Schaarste in grondstoffen en materialen zullen hierdoor afnemen. Ook wordt prijsinflatie – met behulp van recycling – tegengegaan.