Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

50five Group en NXT Mobility streven naar 150 tot 200 nieuwe snellaadlocaties in 2030

50five Group en NXT Mobility hebben onlangs een overeenkomst getekend om samen te werken aan een landelijk dekkend ultra-snellaadnetwerk. Dit om te kunnen voorzien in de toenemende behoefte aan openbare faciliteiten voor snelladen, voor zowel particulieren als vrachtverkeer. Het doel van deze samenwerking is om in 2030 150 tot 200 snellaadlocaties toe te voegen aan hun gezamenlijke netwerk.

50five Group

Dit Install-tech bedrijf geeft advies over diverse innovatieve oplossingen die bijdragen aan een CO2-neutrale toekomst. De focus ligt volledig op e-mobility, in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om oplossingen voor particuliere en zakelijke klanten, op het gebied van laadstations, laadpassen, backend-services, CPO en MSP. Er wordt gebruik gemaakt van slimme software en automatische – vaak digitale – processen. 50five Group behoort tot één van de grootste aanbieders in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen binnen Nederland, België,Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

50five Group werkt samen met verschillende partners om continu de beste oplossingen te kunnen bieden voor een duurzamere maatschappij. Sinds 12 december jongstleden werd bekend dat er ook een samenwerking van start gaat met partner NXT Mobility.

NXT Mobility

NXT is een initiatief van GP Groot. Bij GP Groot wordt er met 1100 collega’s gewerkt binnen drie marktsegmenten, bestaande uit inzameling en recycling, infra en engineering, en energie. De activiteiten lijken divers, maar komen op hetzelfde doel neer: samen werken aan een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst.

NXT Mobility zet vol in op duurzame mobiliteit. Dit begint bij een goede inventarisatie van de huidige situatie, om vervolgens advies op maat te kunnen geven naar zero-emissie vervoer. De kernactiviteiten bestaan uit het adviseren over de juiste aanpak naar zero-emissie vervoer, het aanbieden van laag- en zero-emissie brandstoffen en het uitgeven van de NXT Mobility Card en NXT Charging Solutions voor de elektrische rijder. NXT Mobility heeft al ruime ervaring in het exploiteren van (ultra) snellaadfaciliteiten. Deze snelladers beschikken over een vermogen tot 320 kW.

Beste kwaliteiten van beide partijen

Waar momenteel veel EV-eigenaren thuisladen, is dit voor particulieren zonder eigen laadfaciliteit geen optie. Met de snellaadlocaties wordt snelladen mogelijk gemaakt op plekken die eigenlijk niet geschikt hiervoor zijn. Dit is niet altijd het geval, maar bij deze samenwerking wordt er juist op deze plekken ingezet. De grootste oorzaak voor het ongeschikt zijn van een locatie is de ontoereikende stroomnetcapaciteit.

Dankzij de samenwerking van 50five Group en NXT Mobility wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beste kwaliteiten van beide partijen. Zo wordt het probleem van de ontoereikende stroomnetcapaciteit opgelost door de potentie van de ADS-TEC snellaadsystemen van NXT Mobility. Het systeem heeft weinig stroomnetcapaciteit nodig om het snelladen mogelijk te maken.

(Ultra) snellaadlocaties in 2023 operationeel

De verwachting is dat de eerste (ultra) snellaadlocaties in het eerste kwartaal van 2023 toegankelijk zijn. Het uiterlijk van de locaties ligt in lijn met de huidige identiteit van NXT Mobility en wordt uiteraard aangevuld met groene accenten passend bij de huisstijl van 50five Group.