Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Vervoermiddelen

Wereldwijd zorgen urbanisatie en het milieu voor uitdagingen die ons ertoe dwingen anders om te gaan met de manier van reizen en het gebruik van vervoermiddelen. Via de klimaatdoelstellingen willen overheden congestie verminderen, de impact op het milieu zo laag mogelijk houden en de reiservaring verbeteren. Hoe doen ze dat precies? Door gebruik te maken beschikbare informatie, nieuwe technologieën en nieuwe ecovriendelijke vervoerstoepassingen en in te zetten eco- en elektromobiliteit. Je lees er hier meer over

Eco-mobiliteit

Eco-mobiliteit helpt reizigers milieuvriendelijkere keuzes te maken. Het is de algemene term voor verschillende vervoersmogelijkheden die het verplaatsen van personen en goederen op een ‘groene’ manier ondersteunt en omvat vervoersmogelijkheden, technieken, duurzame stadsplanning, en betere regionale verplaatsingen.

Onder Ecomobiliteit verstaan we lopen, fietsen, het openbaar vervoer en shared electric vehicles zoals de scooter, auto of fiets. Het bevordert reizen via geïntegreerde, sociaal inclusieve en milieuvriendelijke opties zonder afhankelijk te zijn van particuliere voertuigen.

Elektro-mobiliteit

Waar eco-mobiliteit de reiziger helpt betere keuzes maken omvat electro-mobiliteit, ook wel eMobiliteit genoemd, alles over schoon en efficiënt vervoer door middel van elektrische voertuigen op batterijen of waterstof. Hierbij maken sommige voertuigen gebruik van een hybride motor die ervoor zorgt dat de batterij tijdens het rijden wordt opgeladen of waardoor je langere afstanden kunt afleggen.

Om onze klimaatdoelen te halen moeten we onze emissies verlagen. De Nederlandse overheid wil dat in 2030 onze emissie met 49% daalt. Mede daarom wil zij dat er vanaf dat jaartal alleen nog maar elektrische personenauto’s worden verkocht én dat er wordt gekeken hoe we een efficiënte en geruisloze doorstroom van mensen kunnen regelen. Inmiddels zien we dat in 2022 een kwart van alle auto’s in ons land elektrisch is en dat er in 2020 werden ruim 20% meer elektrische fietsen verkocht dan het jaar daarvoor.

De ambitie van onze overheid zorgt dat fabrikanten op een andere manier naar hun voertuigen moeten kijken en moeten investeren in innovatieve en milieuvriendelijkere oplossingen. Zo moet er vanuit de overheid gekeken worden naar het verbeteren van het infrastructuur en vanuit de fabrikanten onder andere naar de actieradius van de accu’s.

Plannen om elektro-mobiliteit te verbeteren gaan over het uitbouwen van laadnetwerken, partnerschappen aangaan die ecologische mobiliteit bevorderen, onderhoudsoplossingen en een completere dienstverlening voor eind-gebruikers. Bovendien wordt er gekeken naar smart distributiesystemen van elektriciteit en intelligente meet- en controle mogelijkheden.

Een van deze manieren is het inzetten van elektrische personenauto’s. De

Altijd connected

Via Internet of Things (IoT) gaan we naar een tijd waarin alles connected is. Van je wasmachine die je via je smartphone aan kan zetten tot de voorraad in je koelkast automatisch beheren. Zo ook mobiliteitsoplossingen. Een elektrisch voertuig dat connected is, is in staat zich te verbinden met nabij gelegen apparaten. En hoe meer voertuigen verbonden zijn, hoe meer apparaten met elkaar kunnen communiceren.

Momenteel kun je al je telefoon verbinden en heb je soms toegang tot het Wi-Fi via een ingebouwde router. We gaan naar een tijd waarin auto’s met elkaar verbonden zijn en ervoor kunnen zorgen dat er een op elkaar afgestemde route wordt gereden waarbij het risico op ongevallen sterk wordt verminderd. Connected voertuigen zijn ontworpen om de situatiebewustzijn te verhogen en ongevallen te verlagen door communicatie te realiseren tussen de voertuigen en infrastructuur.

Vervoermiddelen van de toekomst

Nog even de notulen doornemen onderweg naar je werk, of misschien wel een dutje doen terwijl je op weg bent naar de boekenclub. Vervoermiddelen van de toekomst hoef je niet meer zelf te besturen; er zullen flexibele en chauffeurloze mobiliteitsoplossingen komen waardoor jij je handen vrij hebt.  Met Tesla als voorloper, zullen we in de toekomst veel meer vervoersmogelijkheden op de weg vinden die niet gereden hoeven te worden. Daarnaast bouwen bedrijven hyperloops en luchtschepen. Via kleine treinen, voortgeduwd door magnetische velden, komen we straks nog sneller op onze plek van bestemming. 

Vervoermiddelen trends

Zowel onze samenleving als de wijze waarop we ons verplaatsen, zijn steeds aan verandering onderhevig. Met een verandering in wensen en behoeften van reizigers, veranderen ook de manieren waarop we ons verplaatsen.Trends en nieuwe technologieën spelen hierop in door slimmere of andere manieren van vervoer te introduceren. Zo brengt Mobility as a Service verschillende vervoersmiddelen bij elkaar op één platform.

Overheden creëren mobiliteitshubs, waarbij grote treinstations omgetoverd worden tot een plek waar forenzen niet alleen de trein kunnen nemen, máár ook hun reis kunnen vervolgen via een ander vervoermiddel.

Het is de tijd van duurzame mobiliteit.

Moby voor particulieren

Moby biedt niet alleen informatie over nieuwe mobiliteits aanbieders -en mogelijkheden, je kan via onze marktplaats ook op zoek naar een elektrische auto of fiets. Verder lees je over de actualiteiten op het gebied van nieuwe mobiliteit en gaan we dieper in op verschillende merken en aanbieders in de industrie.

Moby voor bedrijven

Woon-werkverkeer. Via nieuwe mobiliteitsoplossingen heb je het gemak van het vinden van een tankstation, het huren van een stadsfiets in combinatie met een taxi of het bieden van mobiliteitskaarten in je handpalm, via een app houdt je nu alle gemaakte kilometers bij, wordt er gemakkelijk gedeclareerd en zie je hoe er gebruik wordt gemaakt van de mobiliteitsbudgetten. Je leest hier alles over op onze website.

Moby voor overheden

Moby fungeert als schakel tussen de overheid, particulieren en bedrijven. We dragen ons steentje bij aan de klimaatdoelstellingen door elektrisch rijden in de spotlight te zetten.

Via onze website houden we onze lezers op de hoogte rondom alles wat betreft de wetten en regels voor particulieren en bedrijven rondom nieuwe mobiliteit. Verder bieden we nieuws over verschillende soorten brandstoffen en geven we vergelijkingen om te laten zien welke beter zijn.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.