Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Klimaatakkoord

Wereldwijd zorgen urbanisatie en het milieu voor uitdagingen die ons ertoe dwingen

De impact van de opwarming van de aarde is overal ter wereld voelbaar.
We noemen dit klimaatverandering; een term waar inmiddels iedereen wel mee bekend is. Steeds meer dieren sterven uit, ijskappen smelten en het zeeniveau stijgt. In sommige regio’s komen extreme weersomstandigheden zoals heftige stormen en regenval steeds vaker voor, terwijl andere gebieden kampen met gewassen die niet groeien vanwege de droogte. Verwacht wordt dat als we niets doen, deze gevolgen alleen maar erger worden.

Tijd voor actie …

Deze actie kwam in de vorm van een samenwerking tussen een groot aantal landen, om iets te doen aan de klimaatverandering en de impact hiervan op onze planeet.

Op 12 december 2015 ondertekenden bijna alle landen de historische Overeenkomst van Parijs; het Klimaatakkoord.
In deze overeenkomst staan doelen over de maatregelen die genomen gaan worden, met als hoofddoel; de opwarming van de aarde te beperken tot max. 1,5 graden Celcius.

Een kijkje in de doelen van het Klimaatakkoord…

Algemene doelen van het Klimaatakkoord

 • CO2-uitstoot verminderen.
  CO2 is een broeikasgas, en CO2-uitstoot is het vrijkomen van dit gas.
  Deze uitstoot is een van de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde.
  Doel is om ervoor te zorgen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.
 • Transparantie en wereldwijde inventarisatie.
  Om vooruitgang te beoordelen en doelen bij te stellen, zullen overheden bij elkaar moeten komen om dit te bespreken.
  Doel is dat overheden elke vijf jaar bijeen komen.
 • Aanpassing.
  Het bereiken van de klimaatdoelen vraagt om aanpassingen aan de klimaatverandering en het voorkomen van emissies.
  Voor ontwikkelingslanden komt er extra steun, zodat ook zij hun bijdrage kunnen leveren.
  Doel is dat alle landen zich aanpassen door middel van wetten en regelgeving om zo de gestelde doelen door te voeren in de samenleving.
 • Verlies en schade.
  Met het klimaatakkoord worden de gevolgen van klimaatverandering (verlies) erkend.
  Doel van deze erkenning is het realiseren van een samenwerking om heftige gevolgen (schade) te minimaliseren en hulp te bieden waar nodig.
 • De rol van steden, regio’s en lokale overheden.
  De praktische uitvoering van de klimaatdoelen ligt bij lokale overheden; zij zullen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het klimaatakkoord.
  Doel is om hen te stimuleren, hun inspanningen op te voeren, hen samenwerkingen aan te laten gaan en daadkracht en doorzettingsvermogen op te bouwen.

Nog even de notulen doornemen onderweg naar je werk, of misschien wel een dutje doen terwijl je op weg bent naar de boekenclub. Vervoermiddelen van de toekomst hoef je niet meer zelf te besturen; er zullen flexibele en chauffeurloze m

Het Klimaatakkoord voor Nederland

We hebben het al eerder gehad over het hoofddoel; de opwarming van de aarde te beperken tot max. 1,5 graden Celcius.
Wat houdt dit in voor ons land?
Het klimaatbeleid van Nederlands heeft als doel om de broeikassen in in ons land met 49% in 2030 te verminderen. In 2050 zal dit een vermindering van 95% zijn. Dit alles ten opzichte van de emissies in 1990.
Inmiddels heeft de overheid wetten veranderd, regels opgelegd, en subsidies uitgedeeld om het bereiken van dit doel op een positieve manier te stimuleren.

Welke gevolgen dit heeft voor de ondernemers en inwoners van Nederland?
Hieronder lees je meer over het klimaatakkoord voor bedrijven en particulieren.

Zowel onze samenleving als de wijze waarop we ons verplaatsen, zijn steeds aan

Het klimaatakkoord voor bedrijven

Binnen de industrie in Nederland is de productie en verwerking van vrijwel alle materiële goederen gemechaniseerd en geautomatiseerd.
Hiermee zijn fabrieken en bedrijven een van de grootste veroorzakers van broeikasgassen in ons land. De overheid heeft plannen opgesteld om bedrijven hier anders mee om te laten gaan.

Overheden creëren mobiliteitshubs, waarbij grote treinstations omgetoverd worden to

Alles moet zuiniger

Bedrijven moeten minder uitstoot veroorzaken en zuiniger produceren.
Dit kan onder meer door;

– slimme technologieën te introduceren
– automatiseren
– assemblagelijnen te optimaliseren.
Dit vraagt om onderlinge samenwerking en het maken van plannen om op efficiënte en duurzame manieren de grondstoffen te gebruiken.

Schone energie

Fabrieken en bedrijven dienen over te gaan op duurzame elektriciteit, opgewekt uit zonne- of windenergie, aardwarmte of groene waterstof.
Het uiteindelijk streven is om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken.
Dit kan onder meer door;
– CO2 opvangen in lege gasvelden en omzetten tot bruikbare energie
– fossiele brandstoffen volledig vervangen door duurzamere oplossingen uit bijvoorbeeld planten of door het recyclen van grondstoffen

Subsidies, heffingen en plichten

Om bedrijven te stimuleren het heft in eigen handen te nemen en/of een duwtje in de rug te geven, worden bepaalde middelen ingezet. 
Zo zijn er;
– subsidies voor bedrijven die CO2-arme toepassingen willen realiseren
– nationale CO2-heffing voor de ruim 250 bedrijven die bijdragen aan de grootste uitstoot
– verplichting voor bedrijven om energie-besparingsmaatregelen te nemen, welke binnen vijf jaar zijn terugverdiend.

Het klimaatakkoord voor particulieren

Ook van particulieren wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan de klimaatdoelen, door anders en zuiniger om te gaan met uitstoot en grondstoffen.
Zo zijn er plannen van de overheid om;

Aardgas volledig vervangen

Nieuwbouwwoningen mogen geen aardgasaansluiting meer hebben en vanaf 2030 moeten er 1.5 miljoen bestaande woningen afgesloten zijn van het gasnetwerk.
Particulieren hebben de mogelijkheid hun woning te verwarmen via een warmtepomp of warmtenet.
Langzaam de gasprijzen te verhogen en de prijs per kilowatt aan elektriciteit te verlagen, zou een stimulans moeten zijn .

Alles elektrisch

Als alternatief voor verwarmen via aardgas worden oplossingen geopperd als elektrisch koken, verwarmen via een centraal warmtenet of individuele warmtepomp, zou het alternatief moeten zijn voor verwarmen via aardgas.
Men dient na te denken over de isolatie van het huis en hoe ze zo duurzaam mogelijk een verhuizing of renovatie aanpakken. Daarnaast betekent dit ook dat ze voor duurzamere vervoersoplossingen moeten kiezen.

Duurzaam vervoer

Mobiliteit is de derde grootste veroorzaker van CO2-uitstoot in Nederland.
Om deze uitstoot te verminderen en klimaatdoelen te bereiken, zijn er oplossingen zoals elektrische én gedeelde vervoermiddelen.
In 2030 kan men alleen nog maar een nieuwe auto kopen/verkopen die aangedreven wordt door elektriciteit of waterstof.

Verder wordt men gestimuleerd zich te verplaatsen door het delen van elektrische auto’s, fietsen en scooters en/of het openbaar vervoer te nemen.
 
Door samenwerkingen, aanpassingen en de inzet van bedrijven, particulieren en overheden kan er iets gedaan worden aan de catastrofale gevolgen van de broeikaseffecten.

Moby voor particulieren

Moby biedt niet alleen informatie over nieuwe mobiliteits aanbieders -en mogelijkheden, je kan via onze marktplaats ook op zoek naar een elektrische auto of fiets. Verder lees je over de actualiteiten op het gebied van nieuwe mobiliteit en gaan we dieper in op verschillende merken en aanbieders in de industrie.

Moby voor bedrijven

Woon-werkverkeer. Via nieuwe mobiliteitsoplossingen heb je het gemak van het vinden van een tankstation, het huren van een stadsfiets in combinatie met een taxi of het bieden van mobiliteitskaarten in je handpalm, via een app houdt je nu alle gemaakte kilometers bij, wordt er gemakkelijk gedeclareerd en zie je hoe er gebruik wordt gemaakt van de mobiliteitsbudgetten. Je leest hier alles over op onze website.

Moby voor overheden

Moby fungeert als schakel tussen de overheid, particulieren en bedrijven. We dragen ons steentje bij aan de klimaatdoelstellingen door elektrisch rijden in de spotlight te zetten.

Via onze website houden we onze lezers op de hoogte rondom alles wat betreft de wetten en regels voor particulieren en bedrijven rondom nieuwe mobiliteit. Verder bieden we nieuws over verschillende soorten brandstoffen en geven we vergelijkingen om te laten zien welke beter zijn.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.